Sammen for et tryggere nærmiljø

Ti personer står på rekke og rad og ser inn i kameraet. De har på seg gule refleksvester og er klare for å gå på Trygghetsvandring. Foto.

Trygghetsvandring er en metode for å oppnå et bedre, tryggere og triveligere nærmiljø. Enkelt og effektivt. 

Trygghetsvandring er et verktøy for å påvirke nærmiljøet i positiv retning. Vandringen innebærer at en gruppe mennesker kartlegger et utvalgt område, ser på mulige farer og risikoforhold, og foreslår mulige løsninger. Målet er å skape et nærmiljø som både oppleves og er trygt, og å forebygge skader og ulykker.

Hvorfor?

Vi ønsker alle å ha et trygt og trivelig nærmiljø, men det kommer ikke av seg selv. Som beboere må vi alle ta ansvar og samarbeide om å skape det nabolaget vi ønsker oss. Trygghetsvandring er en enkel og effektiv metode i dette arbeidet.

Beboerne i et område sitter på verdifull og unik kunnskap om sitt nærmiljø. Trygghetsvandringer utnytter denne kunnskapen til å skape reelle forbedringer. Med en trygghetsvandring kan du også bli bedre kjent med naboene og styrke samholdet i nabolaget. Det vil bidra til økt trygghet. Og det koster lite eller ingenting - annet enn tid.

Hvem?

Hvem som helst kan sette i gang en trygghetsvandring. Det kan være kommunen som inviterer frivillige til å gjennomføre en vandring i et område som de ønsker skal utbedres. Eller den kan startes av det lokale idrettslaget, bydelen, politiet eller ildsjeler som brenner for et godt nærmiljø. 

Trygghetsvandringer skaper forventninger. Kommuner eller andre aktører som tar initiativ til en vandring må være beredt til å følge opp med tiltak og innsats. Trygghetsvandringer kan også være en måte å legge press på andre - kommunen, politiet, vegvesenet eller flere - for å gjennomføre tiltak.  

 

Trygghetsvandring i fire trinn