Hvorfor skadeforebygging?

Vi ser ryggen på et barn med flytevestl

Det er særlig tre gode grunner til å drive forebygging av skader og ulykker: omfanget, samfunnskostnadene og de raske målbare resultatene. 

1. Det høye antallet skadde og døde

På årsbasis må 600.000 ha medisinsk behandling og 2.000 dør etter skader. Mange av skadene kan forebygges ved å arbeide systematisk og langsiktig, og ta i bruk etablert kunnskap. 

2. De høye samfunnskostnadene

Hjem- og fritidsulykker koster Norge ca 210 milliarder pr år. (Tall fra en TØI-rapport fra 2007 og omregnet til dagens kroneverdi). I tillegg kommer arbeids- og trafikkulykker.

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder hoftebrudd, med mer enn 9.000 pr år. Et hoftebrudd koster i gjennomsnitt kr 550.000 i helse og rehabilitering det første året.

3. De raske og målbare resultatene 

Forebygging av skader og ulykker er et innsatsområde der målrettede, kunnskapsbaserte tiltak viser hurtige, konkrete resultater.

 

Forebygging er klokskap satt i system

Forebygging er bedre og billigere enn behandling.  Det finnes mange studier som viser at forebygging er en klok investering. Når det gjelder skadeforebygging vises det ofte til at én krone investert i forebygging sparer ti kroner i behandling.

Skadeforebyggende forum er en pådriver for å styrke forebygging av ulykker som kan medføre personskader. Gjennom å løfte fram eksempler på tiltak som har gitt gode resultater arbeider vi for et tryggere samfunn. Den sterke nedgangen i antall trafikkulykker viser at målrettet og systematisk forebyggende arbeid gir resultater. Mange sektorer kan hente læring fra trafikksikkerhetsarbeidet. 

Ønsker en 0-visjon for skader

I Norge har man lenge hatt en nasjonal «null-visjon» for trafikksikkerhetsarbeidet. Man slår fast at «Ett hvert menneske er unikt og uerstattelig. Vi kan ikke akseptere at et stort antall mennesker blir drept eller hardt skadd i trafikken hvert år.»  Det er en flott visjon. Vi ønsker det fantes samme høye målsetting innenfor andre områder, og samme interesse for forebyggende sikkerhetsarbeid.