Hvorfor skadeforebygging?

Det er særlig tre gode grunner til å drive forebygging av skader og ulykker: omfanget, samfunnskostnadene og de raske målbare resultatene. 

1. Det høye antallet skadde og døde

På årsbasis må 600.000 ha medisinsk behandling og 2.000 dør etter skader. Mange av skadene kan forebygges med etablert kunnskap. Samfunnet har et etisk forpliktelse til å ta kunnskapen i bruk.

2. De høye samfunnskostnadene

Hjem- og fritidsulykker koster Norge 167 milliarder kroner pr år, i følge en TØI-rapport fra 2007. Det tilsvarer ca. 212 milliarder kroner i dag. I tillegg kommer arbeids- og trafikkulykker. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder hoftebrudd, med ca 10.000 pr år. Et hoftebrudd koster i gjennomsnitt kr 500.000 i reparasjon og rehabilitering det første året.

3. De raske og målbare resultatene 

Forebygging av skader og ulykker er et innsatsområder der målrettede, kunnskapsbaserte innsatser viser hurtige, konkrete resultater.


Forebygging er klokskap satt i system

Forebygging er bedre enn behandling – for alle. Det finnes mange studier som viser at forebygging er en klok investering. Når det gjelder skadeforebygging vises det ofte ti at en krone investert i forebygging sparer ti kroner i behandling.

Skadeforebyggende forum er en pådriver for å styrke forebygging av ulykker som kan medføre personskader. Gjennom å løfte fram eksempler på tiltak som har gitt gode resultat arbeider vi for et tryggere samfunn. Den sterke nedgangen i antall trafikkulykker viser at målrettet og systematisk forebyggende arbeid gir resultat. Mange sektorer kan hente læring fra trafikksikkerhetsarbeidet. 

Norge har man lenge hatt en nasjonal «null-visjon» for trafikksikkerhetsarbeidet. Man slår fast at «Ett hvert menneske er unikt og uerstattelig. Vi kan ikke akseptere at et stort antall mennesker blir drept eller hardt skadd i trafikken hvert år.»  Det er en flott visjon. Vi ønsker det fantes samme høye målsetting innenfor andre områder, og samme interesse for forebyggende sikkerhetsarbeid.