Infografikk - eldre og fallforebygging

Vi har utarbeidet illustrasjoner og infografikk til fri benyttelse. Bruk dem gjerne for å spre kunnskap om fallforebygging og skadebildet blant eldre.

 

Bruk gjerne våre bilder og infografikk til egne kanaler, det være seg nettsider, Facebook, Instagram eller andre steder det måtte passe.

All infografikk finnes her.

 

2021-01 Seniorsikker.jpg