Forebygging blant eldre

Eldre kvinner ligger på et teppebelagt gulv. Det er tydelig at hun har falt.

De fleste seniorer og eldre kan gjøre mye forebygging selv. Enkle tiltak og regelmessig trening bidrar til å hindre mange av hjemmeulykkene. Andre eldre er for dårlige til å ta vare på seg selv og trenger hjelp, ikke minst i eget hjem.

Forebygging blant eldre handler om to ting: Fjerne farer og ivaretaking av fysisk og mental helse. Eksempelvis kan mange fallulykker unngås ved å sikre de fysiske omgivelsene. Tiltakene er ofte enkle å gjennomføre, som å rydde bort rot og snublefeller, lyse opp farefulle områder inne og ute, sørge for rekkverk og håndtak, og sørge for å strø når det er glatt om vinteren. 

Trening og kosthold

Samtidig kan faren for å falle (og konsekvensen av fallskader) reduseres gjennom trening for å styrke muskler og opprettholde balanse– og reaksjonsevne. Her spiller også godt kosthold en viktig rolle. Det samme gjør forsiktighet med alkohol, spesielt i kombinasjon med legemidler. Det er også viktig å være klar over uheldige bivirkninger ved medisinbruk, eksempelvis svimmelhet og søvnighet.

Viktige elementer i forebygging for eldre:

  • Hva kan forårsake fall; inne og ute?
  • Hvilke tekniske grep kan tas for å forhindre fall?
  • Hvor og hvordan kan brann oppstå – og forhindres?
  • Hvordan kan feil og farlig inntak av medisiner forhindres?
  • Hvilke bivirkninger ved medisinbruk kan medføre ulykkesfare?
  • Hvor stødig er man i trafikken; som bilist, syklist eller fotgjenger?

 

Vi har alle et ansvar for egen sikkerhet. Samtidig tilrettelegger stadig flere kommuner bedre tilbud for sine eldre. Sammensetningen av slike forebyggende tiltak er viktig.

Samarbeid mellom de eldre selv, kommunen og frivillige organisasjoner gir best resultat, spesielt om det ble lagt vekt på et sosialt fellesskap, som også motvirker en annen stor folkehelseutfordring: ensomhet.

 

 

Seniorsikker - temahefte

Vi lever lenger. Vi må også leve trygt. 

Plakater med gode tips

Skafor har fått laget 14 plakater med gode tips for å forebygge ulykker.