Eldresikkerhetsrådet

Illustrasjon. Seks menneskefigur i en sirkel. Hvert menneske i en ulik farge.

Skadeforebyggende forum har opprettet et eget eldresikkerhetsråd. Det består av fagpersoner med kompetanse på sikkerhet og skadeforebygging blant eldre. Rådet er en ressurs i forumet og for samfunnet, blant annet ved å formidle informasjon om forskning innen fagfeltet. Det har også et stort kontaktnett, nasjonalt og internasjonalt.

Medlemmer:

  • OsloMet - Storbyuniversitetet
  • Norsk Ergoterapeutforbund
  • Norsk Fysioterapeutforbund
  • Norsk Pensjonistforbund
  • Oslo universitetssykehus
  • Sanitetskvinnene - Norske Kvinners Sanitetsforening