Trygge eldre

Eldre dame står over kjøkkenvasken og vasker en gulrot.

Eldre er overrepresentert i skadestatistikken. Forebygging av skader blant seniorer og eldre er derfor ett av de prioriterte innsatsområdene til Skadeforebyggende forum. Innsatsen skjer på flere måter, og er faglig forankret i et eget eldresikkerhetsråd. Skafor arrangerer møter og seminarer, og utvikler tiltak sammen med medlemmer og samarbeidspartnere.

Eldre og barn er de mest skadeutsatte aldersgruppene. De fleste skadene blant eldre skjer i og rundt hjemmet, og fall er den vanligste skadeårsaken. Fall er også den ulykkesårsaken som fører til flest dødsfall blant eldre.

Risiko øker med alderen

Risikoen for ulykker som medfører personskader øker med årene, og særlig fra 80-årsalderen. Både ulykkene – og skadene som følger av dem – henger sammen med aldringsprosessen, som reduserer reaksjonsevnen, balansen og øye- og muskelstyrken. Mange opplever å få dårligere gange, og normalt mister man halvparten av muskelstyrken fra 30 til 80 år.

Fakta

  • Hvert år blir nær 10 % av alle over 65 år skadd; 80–90 % av dem i fallulykker.
  • Hyppigheten av ulykker stiger med alderen, og særlig blant dem over 80 år.
  • Eldre over 65 år står for ca. 60 % av alle ulykkesskader med døden som følge.
  • Fallulykker dominerer; ca. én av tre over 65 år og annenhver over 80 år faller hvert år.
  • Fallulykker er hovedårsak til at det årlig er ca. 10 000 hoftebenbrudd hos personer over 65 år.
  • En tredel av alle omkomne i brann i Norge er over 70 år; gruppen utgjør 15 % av befolkningen.
  • Eldre bilførere løper større risiko for å bli skadet eller omkomme i trafikken enn gjennomsnittet. 

Forebygging starter med enkle midler

Skadeforebygging kan skje ved helt enkle midler, som å rydde inne og å strø ute, sørge for god belysning både inne og ute, og å sørge for brannvarslere som virker. Det finnes også en rekke mekaniske og elektriske hjelpemidler til hjelp både for de eldre selv og pårørende. Mange kommuner og organisasjoner tilbyr aktiviteter for eldre, særlig ulike former for fysisk aktivitet som bidrar til å redusere faren for å falle. Også gjennom Trygge lokalsamfunn skjer mange tiltak rettet spesielt mot eldre.

 

Lær mer om: Forebygging blant eldre

 

Under viser vi en film fra "Den trygge boligen" i Harstad. Dette er en leilighet som rom for rom viser enkle grep man kan ta for å gjøre hverdagen litt tryggere.