Trygge eldre

Eldre dame står over kjøkkenvasken og vasker en gulrot.

Eldre er overrepresentert i skadestatistikken. Forebygging av skader blant seniorer og eldre er derfor ett av de prioriterte innsatsområdene til Skadeforebyggende forum. Innsatsen skjer på flere måter, og er faglig forankret i et eget eldresikkerhetsråd. Skafor arrangerer møter og seminarer, og utvikler tiltak sammen med medlemmer og samarbeidspartnere.

Eldre og barn er de mest skadeutsatte aldersgruppene. De fleste skadene blant eldre skjer i og rundt hjemmet, og fall er den vanligste skadeårsaken. Fall er også den ulykkesårsaken som fører til flest dødsfall blant eldre.

Mange eldre utvikler også benskjørhet (osteoporose), og pådrar seg lettere brudd. Hos de fleste eldre leges brudd dårligere enn hos yngre, og følgene av brudd blir derfor mer alvorlige. De krever gjerne langvarig behandling og rehabilitering. Ofte fører brudd til redusert livskvalitet, og i verste fall til for tidlig død.

Brann og trafikk tar mange liv

I tillegg til fall, er brann den alvorligste kategori ulykker som rammer eldre. En tredel av alle som omkommer i brann i Norge er over 70 år, til tross for at denne gruppen kun utgjør 15 prosent av befolkningen.

Trafikkulykker er en tredje viktig ulykkestype. Eldre fotgjengere, med reduserte sanser, reaksjonsevne og bevegelighet, er særlig utsatt.

Svekket syn og dårlig hukommelse bidrar til at en del eldre blir feilmedisinert og forgiftet.

Vanligste ulykkesskader hos eldre:

 • Fallskader (brudd, slag, støt) som følge av svekket muskelstyrke og dårlig balanse
 • Brannskader, eller dødsfall, som følge av husbrann
 • Trafikkskader, enten som bilist, syklist eller fotgjenger
 • Forgiftning som følge av feilaktig inntak av legemidler

Risiko øker med alderen

Risikoen for ulykker som medfører personskader øker med årene, og særlig fra 80-årsalderen. Både ulykkene, og skadene som følger av dem, henger sammen med aldringsprosessen, som reduserer reaksjonsevnen, balansen og øye- og muskelstyrken. Mange opplever å få dårligere gange, og normalt mister man halvparten av muskelstyrken fra 30 til 80 år.

Fakta

 • Hvert år blir nær 10 % av alle over 65 år skadd, 80–90 % av dem i fallulykker.
 • Hyppigheten av ulykker stiger med alderen, og særlig blant dem over 80 år.
 • Eldre over 65 år står for ca. 60 % av alle ulykkesskader med døden som følge.
 • Fallulykker dominerer; ca. én av tre over 65 år og annenhver over 80 år faller hvert år.
 • Fallulykker er hovedårsak til at det årlig er ca. 10 000 hoftebenbrudd hos personer over 65 år.
 • En tredel av alle omkomne i brann i Norge er over 70 år; gruppen utgjør 15 % av befolkningen.
 • Eldre bilførere løper større risiko for å bli skadet eller omkomme i trafikken enn gjennomsnittet. 

 

Lær mer om: Forebygging blant eldre

 

Under viser vi en film fra "Den trygge boligen" i Harstad. Dette er en leilighet som rom for rom viser enkle grep man kan ta for å gjøre hverdagen litt tryggere.

Eldresikkerhetsrådet

Sikkerhetskort for eldre

Bilde av fire ulike sikkerhetskort med informasjon til eldre for å forebygge ulike ulykker

Skafor har fire svært populære sikkerhetskort for eldre: trygg hjemme, fallulykker, medisiner og brann. Disse deles ut over hele landet og kan bidra til å starte samtalen om sikkerhet.

Fallbarometer

Her kan du se hvor mange hoftebrudd som er registrert i din kommune, hva det koster samfunnet og hvordan de kan forebygges. Forebygging av hoftebrudd handler ikke først og fremst om penger, men om helse og livskvalitet. Fallulykker kan forebygges.