Trygg på, i og ved vann

Mange flytevester i ulike farger henger tett i tett på et klesstativ.

Forebygging av drukning er ett av de prioriterte innsatsområdene til Skadeforebyggende forum. Innsatsen skjer på flere måter, og er faglig forankret i et eget drukningsforebyggende råd. Skafor arrangerer møter og seminarer, utvikler informasjonsmateriell og bidrar med kunnskap og kompetanse i ulike fora.

De fleste drukningsulykkene skjer sommerstid og under ulike fritidsaktiviteter. Mens sikkerheten stort sett er godt ivaretatt i svømmehaller og badeanlegg, er bildet et annet under andre aktiviteter ved vann, med bading og båtliv. De senere årene har om lag halvparten av drukningene skjedd etter fall i elv, sjø eller vann. Hvert femte dødsfall har vært knyttet til bruk av fritidsbåt. Bading, ferdsel på usikker is, kjøretøy som havner i sjø eller vann og dykking er også del av skadebildet.

Fakta

  • Årlig skjer det i gjennomsnitt rundt 100 drukningsulykker i Norge.
  • De fleste drukningene skjer etter fall i vann, under bading og bruk av båt i alkoholpåvirket tilstand.
  • Drukningsulykker rammer langt flere menn i langt høyere grad enn kvinner.
  • Halvparten av landets tiåringer kan ikke svømme 200 meter.
  • Sverige har ikke mer enn ca 10 % flere drukningsulykker per år enn Norge, til tross for langt større befolkning.

Behovet for forebygging av drukningsulykker er stort i alle aldersgrupper, framfor alt blant barn og andre som mangler tilstrekkelige svømmeferdigheter. Økt bevissthet om faren ved å innta alkohol før bading og kjøring av båt er også nødvendig for å unngå mange av tragediene.

Skafor arbeider mye med drukningsforebygging, bl.a. gjennom Drukningsforebyggende råd. Flere av våre medlemmer arbeider med vannsikkerhet, også gjennom tiltak innen Trygge lokalsamfunn.

Brosjyre om vannsikkerhet

Her kan du lese om redning, førstehjelp, hva du skal tenke på i forkant av turen m.m. Her finner du også vannvettreglene , utarbeidet av Drukningsforebyggende råd. Med brosjyren ”Barn, vann og sikkerhet” vil Skadeforebyggende forum, Utdanningsforbundet og...

Liste med vannvettregler