Infografikk og illustrasjoner

Illustrasjon med tekst om drukning

Vi har utarbeidet illustrasjoner og infografikk til fri benyttelse. Bruk dem gjerne for å spre kunnskap om drukning og forebygging. 

Informasjon til bruk i nyhetsbrev eller på Facebook finner du nedenfor. Dette bildet og bilder til karusell, samt informasjon i widescreenformat finner du her. 

Drukningsinformasjon til f eks Facebook.jpg