Forebygging av drukning

En organsje livbøye ligger på en bryggekant. Man ser blått hav under bryggekanten.

Drukningsulykker skjer ofte fort og lydløst. Redning kan være vanskelig, ta tid og utsette flere for fare. Forebygging kan hindre ulykkene før de skjer. 

Antallet drukningsulykker har gått ned, selv om vi har fått mer fritid, flere og raskere båter på sjøen, og stadig flere er involvert i vannaktiviteter. Det er grunn til å tro at nedgangen kan knyttes til forebyggende tiltak, som pålegget om å ha redningsvester i fritidsbåter.

De viktigste tiltakene for å forebygge drukningsulykker er god svømmeopplæring og å vise sunt vannvett under ferdsel og aktivitet i, på og ved vann.

Barn og bading

Barn skal aldri bade alene. Det er den viktigste regelen for å unngå at barn drukner. Selv om barna har lært seg å svømme, kan det fort oppstå farlige situasjoner under bading. De kan falle og miste bevisstheten, inhalere vann, få panikk eller bli nedkjølt – med fatale følger. Voksne må være årvåkne og klare til å gripe inn hvis slike situasjoner oppstår. Barn kan drukne i selv grunne dammer.

Skadeforebyggende forum har utarbeidet sikkerhetskort med vannvettregler, samt folderen Barn, vann og sikkerhet som gir foreldre tips om sikrere bading og vannlek med barn. 

Redningsvest må på

Redningsvesten redder mange liv hvert år – og kunne ha reddet enda flere. Voksne har blitt flinkere til å utstyre barna med redningsvest, men glemmer ofte seg selv. Det er påbudt å bruke redningsvest i alle båter på åtte meter og under.

Riktig utstyr redder liv

Mange drukningsulykker skjer etter fall fra land. Godt fottøy med sklisikker såle og forsiktighet når en ferdes på land er viktig for å hindre at en sklir på sleipe svaberg, steiner eller brygger. Videre kan redningsutstyr redde liv om ulykken først er ute. Livbøye eller redningsline gjør det mulig å redde andre fra land, uten å utsette seg selv for stor fare. Ispigger og tørt skift må alltid være med i sekken under ferdsel på is.

Alkohol er en utfordring

Det er en kjensgjerning at alkohol fører til mange drukningsulykker, spesielt i sammenheng med bruk av fritidsbåt. Alkoholen svekker sanser og dømmekraft, og når farten samtidig øker og det kjøres i mørket, skjer ulykkene fort. Mange fall over bord og båtbranner skjer også på grunn av alkoholen. Og ofte er hjelpen langt unna: Alkoholpåvirkningen svekker evnen til å redde seg selv – og andre.

Brosjyre om vannsikkerhet

Her finner du bl.a.  vannvettreglene , utarbeidet av Drukningsforebyggende råd. Med brosjyren ”Barn, vann og sikkerhet” vil Skadeforebyggende forum, Utdanningsforbundet og Tryg forsikring bidra til en tryggere badetur.

Liste med vannvettregler