Trygg på, i og ved vann

Mange flytevester i ulike farger henger tett i tett på et klesstativ.

Forebygging av drukning er ett av de prioriterte innsatsområdene til Skadeforebyggende forum. Innsatsen skjer på flere måter, og er faglig forankret i et eget drukningsforebyggende råd. Skafor arrangerer møter og seminarer, utvikler informasjonsmateriell og bidrar med kunnskap og kompetanse i ulike fora.

De fleste drukningsulykkene skjer sommerstid og under ulike fritidsaktiviteter. Mens sikkerheten stort sett er godt ivaretatt i svømmehaller og badeanlegg, er bildet et annet under andre aktiviteter ved vann, med bading og båtliv. De senere årene har om lag halvparten av drukningene skjedd etter fall i elv, sjø eller vann. Hvert femte dødsfall har vært knyttet til bruk av fritidsbåt. Bading, ferdsel på usikker is, kjøretøy som havner i sjø eller vann og dykking er også del av skadebildet.

Fakta

  • Årlig skjer det i gjennomsnitt rundt 100 drukningsulykker i Norge.
  • De fleste drukningene skjer etter fall i vann, under bading og bruk av båt i alkoholpåvirket tilstand.
  • Drukningsulykker rammer langt flere menn i langt høyere grad enn kvinner.
  • Halvparten av landets tiåringer kan ikke svømme 200 meter.
  • Sverige har ikke mer enn ca 10 % flere drukningsulykker per år enn Norge, til tross for langt større befolkning.

Behovet for forebygging av drukningsulykker er stort i alle aldersgrupper, framfor alt blant barn og andre som mangler tilstrekkelige svømmeferdigheter. Økt bevissthet om faren ved å innta alkohol før bading og kjøring av båt er også nødvendig for å unngå mange av tragediene.

Skafor arbeider mye med drukningsforebygging, bl.a. gjennom Drukningsforebyggende råd. Flere av våre medlemmer arbeider med vannsikkerhet, også gjennom tiltak innen Trygge lokalsamfunn.

 

Lær mer om: Forebygging av drukning

Druknings- forebyggende råd