Forebygging av brann

Røykvarsler som henger i et tak og masse røyk som siver mot den.

Boligbranner kan forebygges, ofte med enkle grep. Både tekniske hjelpemidler og vanlig fornuft kan redusere risiko for brann. Det finnes mye kunnskap om hva som virker, spesielt røykvarsler, komfyrvakt og slokkingsapparat må finnes i boligen. Gjennomgang av elektriske anlegg er også anbefalt.

Bedre elektrisk utstyr og nye tekniske hjelpemidler bidrar til økt brannsikkerhet. Den enkelte må likevel ta ansvar for å sikre sine egne omgivelser, og ikke minst sitt eget hjem – hvor de aller fleste dødsbranner finner sted.

Eldre ekstra utsatt

Pårørende må hjelpe eldre med å forebygge brann. Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) anbefaler sterkt at pårørende tar en kjøkkenprat med de eldre.

Eldre er overrepresentert i brannstatistikken. Én årsak er at eldre stadig bor hjemme lengre, og husene er ofte gamle. Disse boligene kan i noen tilfeller ha et elektrisk anlegg med feil og mangler, og som enkelt kan bli overbelastet ved feil bruk. Dette gjelder derimot ikke bare eldre: Elektriske anlegg er en av de viktigste årsaker til boligbranner, og gjennomgang av dette er et av de aller viktigste forebyggende tiltak som kan gjøres.

Forebygging er fornuft

Det er innlysende at en ikke tenner på og går i fra levende lys som kan falle ned eller antenne noe i nærheten. Man må også passe på at barn ikke leker med fyrstikker. På samme måte som at klær ikke tørkes ved å henge dem over en ovn.

Det er også anbefalt å være forsiktig med bruk av elektriske hjelpemidler som vaskemaskiner og tørketromler når en ikke er til stede eller har kontroll, inklusive om natta. Mobiltelefoner bør heller ikke lades om natta.

Viktigst av alt er å ha røykvarslere, gjerne flere steder i boligen, og koble dem sammen. Sørg også for at de har batteri og fungerer som de skal. Bruk av røykvarslere har siden 1980-tallet redusert antall brannulykker i Norge mer enn noe annet. I senere år er også bruk av komfyrvakt pålagt, som en viktig forebygging mot branner ved matlaging.

Noen forebyggingstiltak:

  • Gå gjennom det elektriske anlegget og utbedre svakheter.
  • Det er lovpålagt med minst en røykvarsler i hver etasje.
  • Sjekk røykvarslere, sett eventuelt opp flere – og bytt batterier.
  • Sett inn komfyrvakt hvis komfyren er eldre og den ikke har en slik.
  • Sett ikke brannfarlig avfall inntil huset (eller inne i boligen!).
  • Rom med leker og lamper, særlig barnerom, bør sjekkes før natta.
  • Sørg for å ha et fungerende slokkingsapparet – og på et fast sted.
  • Gå gjennom rømningsveier, og avhold gjerne brannøvelser, samt ha en møteplass utenfor boligen. 

Sikkerhetskort brann

Våre populære sikkerhetskort kan være med på å starte samtalen om brannforebygging. De kan deles ut av pårørende, seniorsentre, frivillige organisasjoner eller andre som ønsker å forebygge ulykker.