Trygg mot brann

Utsnitt av et stuevindu og litt av husveggen rundt. Man ser utenfra og inn gjennom vinduet. Stuen står i brann.

Brann er en av de vanligste – og farligste – ulykkesårsakene i hjemmet. De ti siste årene har brann krevd mellom 26 og 82 liv i året. Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne er overrepresentert blant ofrene. Noen brannårsaker dominerer, og de kan forebygges med enkle midler. Røykvarsler og komfyrvakt er spesielt viktige.

Mange branner innendørs skyldes særlig åpen ild og elektrisk utstyr, mens husbranner som starter ute kan blant annet skyldes uforsvarlig plassering av søppeldunker – med innhold som kan ta fyr og antenne huset. Brann i boliger inntrer hele året, men flest oppstår i den kalde årstiden, samt i helger – og på natten. På kalde dager blir det tatt i bruk flere oppvarmingskilder, som ved- og varmeovner. I helger og på kvelder brukes oftere levende lys. Antennelser på natta kan skyldes både fest og at elektriske apparater er påslått uten tilsyn.


Fakta

  • Komfyren er hjemmets klart største brannkilde.
  • Over halvparten av alle boligbranner starter på kjøkkenet.
  • Ca. en fjerdedel av brannene skyldes feil bruk av elektriske anlegg.
  • Eldre boliger (med eldre elektriske anlegg) er mer risikoutsatt enn nye.
  • Rundt 500.000 mennesker bor i boliger der røykvarsleren ikke fungerer.

 

På enkelte områder har brannsikkerheten økt fordi standarden på elektriske apparater er blitt bedre. Ett eksempel er at flatskjermer har erstattet gamle fjernsyn med rør som gikk varme og kunne antenne støv. På den annen side har mobiltelefonen gjort sitt inntog, og den må lades. Dette representerer ikke noen stor fare, men lading er heller ikke risikofritt. Jevnt over finnes det flere elektriske apparater i norske hjem i dag enn tidligere. Apparatene kan ha mangler eller de kan bli brukt feil. Mange apparater kan også føre til at det blir for stor belastning på ett strømuttak ved bruk av skjøteledninger og grenkontakter.  

Mest av alt er brannsikkerheten forbedret ved bruk av røykvarsler og komfyrvakt, samt som følge av endrede forskrifter for bygg. Bruk av røykvarsler er den viktigste enkeltårsaken til at tallet på brannofre er redusert de siste ti årene. 

 

Lær mer om: Forebygging av brann