Trygg mot brann

Utsnitt av et stuevindu og litt av husveggen rundt. Man ser utenfra og inn gjennom vinduet. Stuen står i brann.

Brann er en av de vanligste – og farligste – ulykkesårsakene i hjemmet. De ti siste årene har brann krevd mellom 26 og 65 liv i året. Eldre og personer med nedsatt funksjonsevne er overrepresentert blant ofrene. Noen brannårsaker dominerer, og de kan forebygges med enkle midler. Røykvarsler og komfyrvakt er spesielt viktige.

Mange branner innendørs skyldes særlig åpen ild og elektrisk utstyr, mens husbranner som starter ute kan blant annet skyldes uforsvarlig plassering av søppeldunker, med innhold som kan ta fyr og antenne huset.

Brann i boliger inntrer hele året, men flest oppstår i den kalde årstiden, samt i helger og på natten. På kalde dager blir det tatt i bruk flere oppvarmingskilder, som ved- og varmeovner. I helger og på kvelder brukes oftere levende lys. Antennelser på natta kan skyldes både fest og at elektriske apparater er påslått uten tilsyn.


Fakta

  • Komfyren er hjemmets klart største brannkilde – over 40 prosent av brannvesenets utrykninger skyldes komfyrbranner
  • Over halvparten av alle boligbranner starter på kjøkkenet.
  • Ca. en fjerdedel av brannene skyldes feil bruk av elektriske anlegg.
  • Eldre boliger (med eldre elektriske anlegg) er mer risikoutsatt enn nye.
  • Rundt 500.000 mennesker bor i boliger der røykvarsleren ikke fungerer.

Omkomne i brann

Boligbranner krever færre liv enn for noen tiår siden, men antall omkomne varierer mye fra år til år. I 2017 døde 26 personer i brann, og dette er det laveste tallet som er registrert siden DSB startet registreringen i 1979. Åtte av ti dødsfall som følge av brann i Norge skjer i boliger.

Eldre er utsatt fordi de kan ha redusert reaksjonsevne, og ofte bor alene. Det samme gjelder rusmisbrukere og personer med nedsatt funksjonsevne. Over en tredel av de som omkommer i brann i Norge er over 70 år, selv om de kun utgjør rundt ti prosent av befolkningen. Med tanke på at denne gruppen vokser raskt, er det behov for effektive tiltak.

  • Siden 1979 har det i snitt omkommet 61 personer hvert år i brann.
  • Antall omkomne i brann i 2019 var 41 personer, mot 39 i 2018 og 26 i 2017.
  • 75% av de omkomne er eldre, rusmisbrukere og folk med nedsatt funksjonsevne.
  • De over 70 år har fire til fem ganger så høy risiko for å omkomme som andre.

 

Tryggere elektronikk

På enkelte områder har brannsikkerheten økt fordi standarden på elektriske apparater er blitt bedre. Ett eksempel er at flatskjermer har erstattet gamle fjernsyn med rør som gikk varme og kunne antenne støv.

Jevnt over finnes det flere elektriske apparater i norske hjem i dag enn tidligere. Apparatene kan ha mangler eller de kan bli brukt feil. Mange apparater kan også føre til at det blir for stor belastning på ett strømuttak ved bruk av skjøteledninger og grenkontakter.  

Mest av alt er brannsikkerheten forbedret ved bruk av røykvarsler og komfyrvakt, samt som følge av endrede forskrifter for bygg. Bruk av røykvarsler er den viktigste enkeltårsaken til at tallet på brannofre er redusert de siste ti årene. 

 

Lær mer om: Forebygging av brann

Samarbeid for økt brannsikkerhet

Skadeforebyggende forum har landets foreløpige to eneste nasjonale pådrivere for brannsikkerhet på laget. De jobber for at brannvesen og den kommunale helsetjenesten skal samarbeide bedre for å forebygge brann hos de som er ekstra utsatt.