Forebygging blant barn og unge

Figur av en gutt på sykkel

Barn er, og skal være, aktive og utforskende. Ulykker og skader kan aldri helt unngås, men oppøvd mestring er i seg selv skadeforebyggende. Forebygging blant barn handler mest av alt om å fjerne åpenbare farer.

For å forebygge barneulykker er det nødvendig å sette seg inn i barnas tilstand, og hvordan de utvikler seg. Og ikke minst, se barnets verden fra deres sted. Vurder omgivelsene fra der barn er, fra barnehøyde.

For de minste skjer de fleste skader hjemme, og inne. Når barna blir større, skjer de i økende grad ute i nærmiljøet eller idrettsarenaen. Forebygging for den enkelte gir størst effekt hjemme ved å fjerne farer rom for rom, gjerne ved hjelp av en sjekkliste. Det bør gjentas med jevne mellomrom etter hvert som barna blir større.

Forebygging ute må bl.a. inkludere hager, gårdsplasser, garasjer og trafikkerte områder.

Spørsmål du kan stille deg selv:

  • Hva kan barnet falle ned fra eller støte sammen med?
  • Hva kan barnet klatre opp på – og ramle ned fra?
  • Hva kan barnet rekke opp til – og rive over seg?
  • Hva kan barnet sette seg fast i – og hindre pust?
  • Hva kan barnet få tak i – og putte i munnen?
  • Hva kan barnet få fatt i – og skade seg på?
  • Hvor kan barnet falle fra?
  • Hvor kan barnet klemme seg?
  • Hvor kan det pådra seg brannskader?
  • Hvor kan det utsettes for forgiftning?

For større barn er ofte trafikken den viktigste risikofaktoren. Både opplæring og bevisstgjøring er viktig for å forebygge skader her.

Brosjyre om vannsikkerhet

Her finner du bl.a.  vannvettreglene , utarbeidet av Drukningsforebyggende råd. Med brosjyren ”Barn, vann og sikkerhet” vil Skadeforebyggende forum, Utdanningsforbundet og Tryg forsikring bidra til en tryggere badetur.

Liste med vannvettregler