Fagråd for barn og unge

Illustrasjon. Viser 6 menneskefigurer i en sirkel i ulike farger.

Skadeforebyggende forum har opprettet et eget barnesikkerhetsråd. Det består av fagpersoner med kompetanse på sikkerhet og skadeforebygging blant barn og unge. Rådet er en ressurs i forumet og for samfunnet, bl.a. ved å formidle informasjon om forskning innen fagfeltet.

Medlemmer:

  • Bad, park og idrett
  • Bærum kommune
  • Nettverk for miljørettet folkehelsearbeid (NEMFO)
  • Harstad kommune
  • Helsedirektoratet
  • Norges Røde Kors
  • Oslo Universitetssykehus, Ullevål
  • Trygg Trafikk
  • Universitet i Oslo