Våre fokusområder

Vi ser bakhodet på en liten gutt som sitter og ser på et malt hjerte.

De fleste skader og ulykker skjer hjemme og på fritiden. Det er disse skadene vi er mest opptatt av å forebygge.

Barn og eldre skader seg oftere enn andre. Derfor er dette to viktige målgrupper for vårt arbeid. Vi har etablert egne fagråd på disse feltene som bidrar med sin kunnskap.

Forebygging av drukning krever innsats fra mange sektorer og mange ulike aktører. For å få ned antall drukninger samarbeider vi med myndigheter, næringsliv og organisasjoner.

Brannforebygging og trafikksikkerhet er naturlige deler av det lokale skadeforebyggende arbeidet. Her samarbeider vi tett med fagorganisasjoner som Brannvernforeningen og Trygg Trafikk.

Bli medlem av Skafor

Som medlem bidrar du til et tryggere samfunn. 

Nyhetsbrev

Skadeforebyggende forum sender jevnlig ut nyhetsbrev.

Her kan du melde deg på listen vår.