Hvor skjer ulykkene?

Dette forteller statistikken. I en typisk kommune med 10.000 innbyggere vil

 • 80 personer oppsøke lege pga. skader hver måned
 • 8 bli innlagt på sykehus etter skader hver måned
 • én person dø på grunn av en ulykke hver tredje måned

Vi vet noe om hvor de 80 ulykkene vil skje

 • 25 i hjemmet
 • 15 på veien
 • 14 under sport og idrett
 • 12 i arbeidslivet
 • 5 i skolen
 • 3 i friluftsområder
 • 2 i barnehage og på lekeplass
 • 2 på sykehjemmet
 • .. og de siste 2 skje andre steder.