Fakta om eldre og skader

Seniorer og eldre er utsatt for ulykker på flere områder, men oftest hjemme og i trafikken. Risikobildet for eldre utvikler seg med alderen, og henger tett sammen med den enkeltes fysiske og mentale utvikling.

Nærmere halvparten av personskadene blant eldre oppstår hjemme, i boligen eller boligområdet; både inne og ute. Eldre over 80 år er markant mer utsatt for ulykkesskader enn de yngre eldre. Særlig er de utsatt for fallskader som lårhalsbrudd, og følgene blir ofte mer alvorlige enn for de noe yngre – som gjerne er i noe bedre fysisk form. 

Fall er viktigste skadeårsak
Fall er den klart viktigste skadeårsaken blant eldre. Hovedårsaken er at mye muskelstyrke forsvinner med årene, og enda mer hvis en ikke trener. Dette går ut over balanse og motstandskraft, og medvirker til fall. En annen viktig årsak til fall er feil medisinbruk, som ofte fører til svimmelhet.

Mange eldre utvikler også benskjørhet (osteoporose), og pådrar seg lettere brudd. Hos de fleste eldre leges brudd dårligere enn hos yngre, og følgene av brudd blir mer alvorlige. De krever gjerne langvarig behandling og rehabilitering. Ofte fører brudd til redusert livskvalitet – og i verste fall til for tidlig død. 

Brann og trafikk tar mange liv
I tillegg til fall, er brann den alvorligste kategori ulykker som rammer eldre. En tredel av alle som omkommer i brann i Norge er over 70 år, til tross for at denne gruppen utgjør bare 15 prosent av befolkningen. Trafikkulykker er en tredje viktig ulykkestype. Eldre fotgjengere – med reduserte sanser, reaksjonsevne og bevegelighet – er særlig utsatt. Svekket syn og dårlig hukommelse bidrar til at en del eldre blir feilmedisinert og forgiftet.

Vanligste ulykkesskader hos eldre:

  • Fallskader (brudd, slag, støt) som følge av svekket muskelstyrke og dårlig balanse
  • Brannskader – eller dødsfall – som følge av husbrann
  • Trafikkskader, enten som bilist, syklist eller fotgjenger
  • Forgiftning som følge av feilaktig inntak av legemidler

Selv om de fleste av ulykkesskadene påføres hjemme, er også skader på helseinstitusjoner et alvorlig problem. Også her dominerer fallskader.