Eldresikkerhetsrådet

Eldresikkerhetsrådet består av fagpersoner innen forebyggende arbeid. Sammen kvalitetssikrer de informasjonen og kompetansen på Skafors arbeid. Eldresikkerhetsrådet er et verdifult nettverk fordi de er eksepter på sitt fagområde.

Eldresikkerhetsrådets medlemmer

  • Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Norsk Ergoterapeutforbund
  • Norsk Fysioterapeutforbund
  • Nettverk Helse og miljøkommuner
  • Norsk Pensjonistforbund
  • Oslo universitetssykehus
I tillegg samarbeider Eldresikkerhetsrådet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i Sverige og Safe Elderly, en arbeidsgruppe innen for Safe Communities.