Høyremarg Eldre

Eldresikkerhetsrådet

Eldresikkerhetsrådet består av fagpersoner innen forebyggende arbeid. Sammen kvalitetssikrer de informasjonen og kompetansen på Skafors arbeid. Eldresikkerhetsrådet er et verdifult nettverk fordi de er eksepter på sitt fagområde.

Trygge eldre - brosjyre

Skafor sto bak et større prosjekt om eldresikkerhet gjennomført i 2007 til 2010. Sluttrapporten "Trygge Eldre" oppsummerer resultatene. Rapporten er utarbeidet i nært samarbeid med forumets Eldresikkerhetsråd.

Slik unngår du fallulykkene

Sikkerhetskortet om fallulykker gir deg enkle tips og øvelser for å forebygge fallulykker.