Drukningsforebyggende råd

I Drukningsforebyggende råd har vi samlet organisasjoner som på ulike måter arbeider med trygghet på, i og ved vann. Rådet har bred kunnskap og kompetanse på vannsikkerhet og stort kontaktnett nasjonalt og internasjonalt. Rådet er en viktig ressurs i Skadeforebyggende forums arbeid. 

Medlemmer
 • Trygge Lokalsamfunn, leder
 • Norges Dykkeforbund
 • Norges Livredningsselskap
 • Norges Svømmeforbund
 • Norsk Folkehjelp
 • Badelandene.no
 • Redningsselskapet
 • Norges Røde Kors
 • Norges Idrettshøgskole
 • Tryg
 • Politidirektoratet
 • Bad, park og idrett

Viktige samarbeidspartnere

 • Sjøfartsdirektoratet
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt