Høyremarg Drukning

Drukningsforebyggende råd

I Drukningsforebyggende råd har vi samlet organisasjoner som på ulike måter arbeider med trygghet på, i og ved vann. Rådet har bred kunnskap og kompetanse på vannsikkerhet og stort kontaktnett nasjonalt og internasjonalt. Rådet er en viktig ressurs i Skadeforebyggende forums arbeid. 

Drukningsstatistikk

Norsk Folkehjelp fører statistikk over drukningsulykker i Norge. Du finner statistikken på deres nettsted .