Fakta om drukningsulykker

De siste 30 årene har antall drukninger gått noe ned, men ulykkene er fortsatt mange. Fall fra land og brygge er sammen med bading og  bruk av fritidsbåt de viktigste ulykkesårsakene.

Antallet drukningsulykker har gått ned, selv om vi har fått mer fritid, flere og raskere båter på sjøen, og stadig flere er involvert i vannaktiviteter. Det er grunn til å tro at nedgangen kan knyttes til forebyggende tiltak, som pålegget om å ha redningsvester i fritidsbåter.


Fall viktigste årsak

  • I 2018 mistet 102 personer livet i drukningsulykker, 50 av disse i perioden mai til august.
  • De siste 20 åren kan vi i gjennomsnitt registrert 100 druknede pr år.
  • De fleste drukningsulykker skjer ved fall fra land, ved bading eller ved bruk av fritidsbåt.
  • Dykking, ferdsel på usikker is og kjøretøy som havner i vannet er andre årsaker til drukning
  • Ca. 80 % av dem som drukner er menn/gutter. Ca. 67 % av de druknede er over 40 år.
  • Alkohol og rus er ofte en bidragende årsak til drukning
  • Tallene er usikre, men tyder på at nærmere hver tiende som dør etter drukning i Norge er utenlandsk statsborger
  • Mange av ulykkene kunne vært unngått.

    (Drukninger blant norske statsborgere i utlandet er ikke inkludert i tallene.

Flest menn drukner

Menn er overrepresentert i statistikken over drukninger. Dette gjelder helt fra 25-årsalder, men særlig er det mange menn over 40 år som omkommer. De viktigste ulykkesårsakene er fall fra land eller brygge, og bruk av fritidsbåter. Mange av dem som omkommer er påvirket av alkohol.

Mange tapte leveår

I likhet med drukninger generelt, er antallet barn som drukner redusert de siste 30 årene. Det er en gledelig utvikling. Blant alle som drukner årlig, utgjør barn i alderen 0–14 år under 5 prosent.  Andelen er mindre enn for andre aldersgrupper, men målt i tapte leveår er tallet alt for stort.

• De fleste drukningsulykkene blant barn skjer under bading.
• Gutter er mer utsatt for drukningsulykker enn jenter.
 

Drukningsstatistikk

Redningsselskapets nasjonale drukningsstatistikk gir kunnskap om hvem som drukner når, hvor og hvordan de drukner.