Forebygging av brann

Boligbranner kan forebygges, ofte med enkle grep. Både tekniske hjelpemidler og vanlig fornuft kan redusere risiko for brann. Brannårsakene er godt kjent, og går igjen. Det finnes mye kunnskap om hva som virker, spesielt røykvarsler, komfyrvakt og slokkingsapparat må finnes i boligen. Gjennomgang av elektriske anlegg er også anbefalt.

Kjele på komfyren

Bedre elektrisk utstyr og nye tekniske hjelpemidler bidrar til brannsikkerheten. Den enkelte må likevel ta ansvar for å sikre sine egne omgivelser, og ikke minst sitt eget hjem – hvor de aller fleste dødsbranner finner sted. Pårørende må hjelpe særlig eldre med å forebygge brann. Direktoratet for samfunnssikkerhet anbefaler sterkt at pårørende tar en kjøkkenprat med de eldre.

Eldre er overrepresentert i brannstatistikken. Én årsak er at eldre stadig bor hjemme lengre, og husene er ofte gamle. Disse boligene kan i noen tilfeller ha et elektrisk anlegg med feil og mangler, og som enkelt kan bli overbelastet ved feil bruk. Dette gjelder derimot ikke bare eldre: Elektriske anlegg er den viktigste årsaker til boligbranner, og gjennomgang – og eventuelt forbedring – av dette er et av de aller viktigste forebyggende tiltak som kan gjøres.

Forebygging er fornuft; sunt vett. Det er innlysende at en ikke tenner på – eller går fra – levende lys som kan falle ned eller antenne noe i nærheten. En må også passe på at barn ikke leker med fyrstikker. På samme måte som en ikke tørker klær ved å henge dem over en ovn. Det er også anbefalt å være forsiktig med bruk av elektriske hjelpemidler som vaskemaskiner og tørketromler når en ikke er til stede eller har kontroll, inklusive om natta. Mobiltelefoner bør heller ikke lades om natta.

Viktigst av alt er å ha røykvarslere, gjerne flere steder i boligen, og koble dem sammen – og sørge for at de har batteri og ikke minst fungerer. Bruk av røykvarslere har siden 1980-tallet redusert antall brannulykker i Norge mer enn noe annet. I senere år er også bruk av komfyrvakt pålagt, som en viktig forebygging mot branner ved matlaging.

Noen forebyggingstiltak

  • Gå gjennom det elektriske anlegget og utbedre svakheter.
  • Det er lovpålagt med minst en røykvarsler i hver etasje.
  • Sjekk røykvarslere, sett eventuelt opp flere – og bytt batterier.
  • Sett inn komfyrvakt hvis komfyren er eldre og den ikke har en slik.
  • Sett ikke brannfarlig avfall inntil huset (eller inne i boligen!).
  • Rom med leker og lamper, særlig barnerom, bør sjekkes før natta.
  • Sørg for å ha et fungerende slokkingsapparet – og på et fast sted.
  • Gå gjennom rømningsveier, og avhold gjerne brannøvelser, samt ha en møteplass utenfor boligen.