Forebygging av brannskader blant barn

Sikkerhetskortet gir deg tips til hvordan du kan unngå brannskadene – og hva du må gjøres hvis ulykken skulle skje.

Sikkerhetskort. Faksimile.