Fagråd for barn og unge

Skadeforebyggende forum har opprettet et eget barnesikkerhetsråd. Det består av fagpersoner med kompetanse på sikkerhet og skadeforebygging blant barn og unge. Rådet er en ressurs i forumet og for samfunnet, bl.a. ved å formidle informasjon om forskning innen fagfeltet.

Medlemmer

  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  • Helsedirektoratet
  • Norges idrettsforbund
  • Statens bygningstekniske etat
  • Utvalgte kommuner
  • Trygg Trafikk
  • Oslo universitetssykehus Ullevål
  • Universitetet i Oslo

Styrekontakter

  • Sigrid Egeland, Undervisningsbygg Oslo kommune
  • Tori Grytli, Trygg Trafikk