Tidligere arrangementer

27 apr

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

Nettverksmøtene er et møtested for kommuner og fylker som vil arbeide spesielt med sikkerhet i hverdagen og forebygging av skader og ulykker. Informasjons- og erfaringsutveksling, faglig påfyll og nyttige diskusjoner.  Denne gangen tar vi for oss...

26 apr

Årsmøte og konferanse

På årskonferansen deler anerkjente fagpersoner kunnskap og erfaring om aktuelle temaer, og peker på forebyggingstiltak og utviklingsmuligheter. Konferansen er et møtested på tvers av fag- og profesjonsgrenser. I år vil Magne Nylenna belyse temaet...

22 nov

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

På høstens nettverkssamling vil presentere to spennende temaer; første hjelp og sikkerhet for barn på ulike arenaer. «Første hjelp-dugnaden, sammen redder vi liv» Bjørn Jamtli i  Helsedirektoratet vil gi en orientering og invitere til samarbeid «Hvorda...

20 sep

Seniormesse i Ski

Stands og foreleseninger med nyttig informasjon. Risikorydding er på plass for å informere om sikkerhet i hjemmet.

21 nov

Temaseminar - Skadedata

Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt forebyggende arbeid.

21 sep

Safety Promotion in Action

Europeisk konferanse i Amsterdam. Frist for å sende abstract 15. mai 2017

28 feb

Drukningsforebyggende råd

Presentasjon av Siri Idlands masteroppgave "Hva karakteriserer drukning fra fritidsbåt i Norge?"  Skadedata  Gjensidig informasjonsutveksling  Fritidsbåtskonferansen 2017

28 mar

Styremøte

Behandling av årsberetning og årsregnskap etc. 

06 mar

Styremøte

Styret skal følge opp diskusjonen fra workshopen i januar.

26 apr

Årsmøte og konferanse

Årsmøtekonferansen vil  belyse fire spennende temaer og etterfølges av Årsmøte i Skadeforebyggende forum