Temaseminar: Velferd, aldring og livskvalitet

Med økt alder opplever de fleste at synet blir dårligere, hørselen svekkes, og reaksjonsevnen reduseres. Man mister muskelstyrke og balansen blir dårligere. Dette er helt naturlige alderstegn og en del av forklaringen på at eldre oftere rammes av skader og ulykker. De fleste ulykker skjer hjemme eller i nærmiljøet. Enkle tiltak kan bidra til en tryggere hverdag.

Temaseminar: Velferd, aldring og livskvalitet

Tid
Sted
Sentralt i Oslo