Temaseminar; Velferd, aldring og livskvalitet

I seminarserien” Velferd, aldring og livskvalitet” vil vi i år belyse hvordan samfunnet kan bli mer aldersvennlig, hvordan vi kan redusere ensomhet og hvordan vi kan tilrettelegge for å møte eldre med demens. Dagen er lagt opp med fire interessante innlegg, spørsmål og diskusjon.

Et eldre par sitter på en benk. Personene er figur - ikke ekte personer.

Temaseminar; Velferd, aldring og livskvalitet

Tid
29. november 2018, 10:00 - 14:30
Sted
KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo
Påmelding

post@skafor.org, senest 15. nov 2018

Seminaret er gratis for medlemmer, kr. 750 for andre. 

Nasjonalforeningen for folkehelsen vil presentere sitt prosjekt «Demensvennlig samfunn» - en kampanje som gjennomføres i samarbeid med kommuner og retter seg mot ansatte i privat og offentlig servicenæring
 
Føniksalliansen er et initiativ som Mental Helse har tatt i samarbeid med en rekke andre aktører som jobber for å forebygge ensomhet blant eldre. Ambisjonen med Føniksalliansen er å skape et samfunn der folk ikke settes i bås ut fra alder, og der seniorer blir velfungerende bidragsytere i samfunnet så lenge som mulig.
 
Demenslandsbyer blir drøftet eller er på tegnebrettet flere steder i Norden. I Danmark har de siden 2016 hatt "Bryghuset - Svendborg Demensby". Her tilbys trygge omgivelser for personer med en demensdiagnose, og de lever så selvstendig og verdig som mulig i hjemlige omgivelser. Her har de bl.a. et innendørs butikkområde, frisør, treningsrom, restaurant og kjøkken. Vi vil få høre mer om arbeidet med byen, hvordan den fungerer, hvilke tilbakemeldinger de får fra innbyggerne og pårørende - og hvilke hindringer de har møtt i arbeidet.
 
Egil Wilhelm Martinsen har doktorgrad på fysisk aktivitet som behandling av psykiske lidelser, har gitt ut boka "Kropp og sinn", er spesialist på psykiatri og godkjent veileder i kognitiv terapi. Han er også professor II ved UiO og overlege ved Klinikk psykisk helse og avhengighet ved OUS. Martinsen skal snakke om potensialet ved fysisk aktivitet i forebygging og behandling av psykiske helseplager.
 
Seminaret er et møtested for kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling på tvers av fag- og profesjonsgrenser for alle som er opptatt av eldres sikkerhet, levekår og livskvalitet.