Temaseminar; Velferd, aldring og livskvalitet

Seminaret er et møtested for kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling på tvers av fag- og profesjonsgrenser for alle som er opptatt av eldres sikkerhet, levekår og livskvalitet. Aktuelle temaer for årets seminar er bl. a frivilliges rolle, demens og sikkerhet, fallforebygging og trygghet i hjemmet.

 Programmet er under utvikling.

Temaseminar; Velferd, aldring og livskvalitet

Tid
29. november 2018, 10:00 - 14:30
Sted
Sentralt i Oslo sentrum
Påmelding

post@skafor.org, senest 22. nov 2018