Temaseminar: Innhenting og bruk av skadedata

Skafor inviterer til seminar om innhenting og bruk av skadedata.

Kunnskap om ulykker, risikofaktorer og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt og målrettet forebyggende arbeid. Det finnes mange kilder å hente kunnskap fra.

På vårt årlige seminar om innhenting og bruk av skadedata samler vi ressurspersoner fra ulike sektorer; de som innhenter og registrerer skadedata, og de som omsetter kunnskapen til praktiske forebyggingstiltak. 

Seminaret fungerer også som en innledning til nettverksmøtet for Trygge lokalsamfunn.

Skjema for å fylle ut informasjon om skader og en penn

Temaseminar: Innhenting og bruk av skadedata

Tid
18. november 2021, 10:00 - 13:00
Sted
Thon Hotell Opera, Oslo
Påmelding

Mer informasjon om program og tider kommer senere.

Påmelding til post@skafor.org