Seminar om skadedata

En elektrisk sparkesykkel foran en grå bygning. Foto.

Skafor arrangerer seminar om innhenting og bruk av skadedata. Kunnskap om ulykker, risikofaktorer og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt og målrettet forebyggende arbeid. Det finnes mange kilder å hente kunnskap fra.

I år får vi bl.a. høre hvordan utleier av elsparkesykler Bolt jobber med sikkerhet, vi får høre om ReCyCLIST-prosjektet fra TØI, om screening som forebyggingmetode for fallskader og om at det er menneskelig svikt som er årsak til mange trafikkulykker.

Seminar om innhenting og bruk av skadedata

Tid
24. november 2022, 10:00 - 14:00
Sted
Møtelokaler 6. etasje, Hansteens gate 2, Oslo
Påmelding

Send mail til post@skafor.org innen 20. november (begrenset deltakerantall). 

Husk å oppgi:

  • navn, stilling og arbeidssted
  • om du skal delta fysisk eller digitalt
  • om du har allergier (ved fysisk deltakelse)

Pris: 

  • Medlemmer: Gratis
  • Ikke-medlemmer: 500 NOK
  • Digital deltakelse er gratis for alle

(Inngang fra Henrik Ibsensgate, nabobygget til den tidligere amerikanske ambassaden.)

På vårt årlige seminar om innhenting og bruk av skadedata samler vi ressurspersoner fra ulike sektorer; de som innhenter og registrerer skadedata, og de som omsetter kunnskapen til praktiske forebyggingstiltak. 

Seminaret fungerer også som en innledning til nettverksmøtet for Trygge lokalsamfunn dagen etter.

Foredragsholdere:

Jonas Lefebure er Public Policy Manager hos mobilitetsselskapet Bolt som bl.a. driver med utleie av elsparkesykler og elsykler. Bolt er opptatt av sikkerhet - både for brukerne og andre mennesker i bybildet, og har vært aktive med elsparkesykler i Norge siden 2020. Nå har de drift i hele 14 norske byer. 

Jonas skal snakke om hvordan Bolt aktivt jobber med sikkerhet. Han vil bl.a. komme inn på hvordan de jobber opp mot myndighetene, han vil fortelle om en sikkerhetsrapport som ble lansert i juni i år og om selskapet sitt eget sikkerhetsprogram.

Mari Mørkved fra Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi. NKT-Traume er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om utredning og behandling av alvorlig skadde. Hun vil dele erfaringer fra prosjektet «Sammen redder vi liv». Dugnaden retter seg mot ulike målgrupper, her handler det om å formidle førstehjelpskunnskap til ungdommer i forbindelse med trafikalt grunnkurs.

Ruth Aga er overlege og stipendiat, Folkehelseinstituttet og Skadelegevakten, Oslo universitetssykehus. Hun har god kunnskap om fall og forebygging, og screening som metode for å forebygge fall.

Torkel Bjørnskau er forsker I ved TØI og skal fortelle om prosjektet ReCyCLIST (Registrering av sykkelskader og skadekonsekvenser gjennom nye smarte verktøy). Prosjektet skal utvikle og ta i bruk et nytt registreringsverktøy for å registrere ulykker med sykkel, elsparkesykkel og andre former for mikromobilitet. 

Trond Boye Hansen, en kjent pioner innen trafikksikkerhetsarbeid, har akkurat publisert en studie av trafikkulykker med ungdommer. Studien slår fast at skader oftere skyldes brukerfeil eller feilvurdering hos fører, enn feil på selve bilen.

 

Vi kommer også til fortelle om vår nye nettside www.skadebarometer.no. Der kan du se hvilke steder de fleste skader skjer i hver kommune i hele Norge.

 

Du kan delta på seminaret digitalt eller fysisk. 

Lenke til arrangementet. 

På kvelden vil det være en middag for de som har meldt seg på Trygge lokalsamfunn-møtet dagen etterpå.

 

 

 

 

Opptak fra seminar om skadedata

Skafor arrangerer årlige seminarer om innhenting og bruk av skadedata. Her kan du se opptak fra tre foredrag som tar for seg bruk av skadedata på ulike måter. Innleggene handler om hvordan skadebildet så ut under pandemien...