Rundebordsamtale om evaluering av lokale prosjekter

Velkommen til en samtale om evaluering av lokale prosjekter!

Folkehelsearbeid og skadeforebyggende arbeid skal så langt som mulig være kunnskapsbasert, og vi skal prioritere tiltak som gir effekt. Det er likevel ikke alltid like enkelt å dokumentere effekten av tiltak og evaluere gjennomførte prosjekter.

 

Rundebordsamtale om evaluering av lokale prosjekter

Tid
6. oktober 2022, 10:00 - 14:00
Sted
Oslo eller digitalt
Påmelding

E-post til post@skafor.org.

Husk å skrive navn, telefonnummer, arbeidssted og stilling, om du deltar digitalt eller fysisk.

Vi vet at mange strever med å finne gode måter for evaluering.

Det er et tema vi er opptatt av og vi vil gjerne, sammen med samarbeidskommuner, drøfte muligheter for å utvikle noen enkle og praktiske verktøy og metoder som vi kan bruke innenfor Trygge lokalsamfunns-arbeidet.

For å komme i gang med diskusjonen inviterer vi til en rundebordsamtale i våre egne møtelokaler i Hansteensgate 2, Oslo.

Eyvin Bjørnstad fra Universitetet i Sør-Øst Norge, og medlem i vårt Sertifiseringsråd, vil lede diskusjonen.

Vi satser på et fysisk møte med mulighet også for digital deltakelse. Hvis det blir mange som vil delta digitalt vil vi evt. endre litt på opplegget og holde et kortere møte.

Send en e-post om du vil delta, og om du ønsker å være der fysisk eller digitalt. Vi tar også gjerne imot innspill og ønsker for dagen.