Forebygging av selvmord

Skafor inviterer samarbeidskontakter og medlemmer til kurs for å forebygge selvmord.

Mange kan bidra til å forebygge selvmord. Kurset gir økt oppmerksomhet på selvmordstanker (OPS!) og verktøy for hvordan du kan gi innledende hjelp. Varighet: fire timer.

På kurset lærer du å:

  • bevege deg forbi holdningsbarrierer som gjør at du ikke oppdager, avfeier eller unngår signaler på selvmordstanker
  • oppdage mennesker med selvmordstanker
  • bruke de fire trinnene: fortell, spør, lytt og sørg for sikkerhet til å hjelpe personen med selvmordstanker i kontakt med en som kan gi førstehjelp ved selvmordsfare/videre hjelp 

Kurset i regi av Vivat bruker ulike læringsmetoder som forelesning, film, diskusjon og praktiske øvelser.

OPS! undervises av godkjente kursledere. Vivat har ansvar for utdanning av kursledere og kvalitetssikring av kurset. Kurset er utviklet av LivingWorks i Canada og brukes internasjonalt under betegnelsen safeTALK.

Les mer om Vivat og deres kurs på https://vivatselvmordsforebygging.net

En person får støtte av to andre

Forebygging av selvmord

Tid
19. oktober 2021, 10:00 - 15:00
Sted
Clarion Hotel Oslo Dronning Eufemias Gate 15, Oslo
Påmelding

post@skafor.org