Kaffeprat om barnesikkerhet

Man ser litt av en bærbar data, en kaffekopp og en hånd som holder på koppen.

Årets første kaffeprat skal handle om barn. Vi starter med et innlegg om kjemikalier i leker, før vi går videre til å høre mer fra Giftinformasjonen og hva de får henvendelser om når det gjelder barn.

Kaffeprat - 2. februar

Tid
2. februar 2023, 09:00 - 10:00
Sted
Digitalt (Teams)
Påmelding

Påmelding via denne lenken.

Påmeldingsfrist: 1. februar.

Du vil få tilsendt en lenke til kaffepraten dagen før.

Send gjerne påmeldingslinken videre til andre som kan ha nytte av å delta. 

Program:

Kjemikalier i leketøy

Hvordan beskytter vi barn mot helseskadelige stoffer? Vi snakker om hvordan kjemikalier reguleres i leketøyforskriften og Miljødirektoratets arbeid med leketøy.

Av Nora Kildebo, overingeniør, kjemikalieseksjonen i Miljødirektoratet 

 

Forgiftninger hos barn

Hva får Giftinformasjonen henvendelser om og hvor mange snakker de med? Hvilke giftstoffer fører til de farligste situasjonene, og hva er mindre farlig enn folk tror?

Av: Mette Ekeland, seniorrådgiver ved Giftinformasjonen (FHI)

 

Avslutning

Vi avslutter kort med informasjon om en samling vi skal ha i Halden i mars. Der skal vi snakke mer om Trygge lokalsamfunn (TL), hvordan Halden har lagt opp TL-arbeidet og få gode eksempler på tiltak de har iverksatt. I tillegg blir det tid til spørsmål, diskusjoner og erfaringsutveksling. Denne samlingen er for Trygge lokalsamfunn-nettverket og kommuner som er nysgjerrige på TL.

 

——————————————————————————————————

Hva er en kaffeprat?

Kaffepraten er en faglig, uformell møtearena for alle som er interesserte i de temaene vi setter på dagsorden. Møtene er digitale og varer i en time. Hver samling har vanligvis to innlegg à 20 min, og god tid til spørsmål og diskusjon etterpå.

Kaffepratene er for alle som jobber med forebygging av skader og ulykker, uavhengig av sektor eller profesjon. Det kan være folkehelserådgivere, planleggere, HMS-rådgivere, miljørettet helsevern, senior- og frivillighetskontakter, helsepersonell, brannfolk, politikere, ansatte i planavdelinger osv.

Vårt oppdrag er å innhente og dele kunnskap, og være en brobygger mellom alle de som er opptatt av skadeforebygging og folkehelse. Dersom du synes kaffepraten virker interessant, ikke nøl med å melde deg på, uavhengig av bakgrunn og arbeidsted.

Har du forslag til temaer du synes vi burde ta opp, eller kanskje du vil si noe selv?
Ta kontakt: tina.vislie@skafor.org.

 

Flere av våre arrangementer:

02 mar

Kaffeprat - To temaer: Kommunikasjon og forebygging av brann

Denne månedens kaffeprat skal ta for seg temaene kommunikasjon og brannforebygging. Vi får høre fra Skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind om hvordan de snakker om forebygging med presse og publikum. Fredrikstad kommune skal fortelle hva so...

22 mar

TL-samling i Halden

Halden kommune ble nylig sertifisert som et Trygt lokalsamfunn, etter et omfattende og langsiktig arbeid. Vi er glade for å kunne invitere til en Trygg lokalsamling i Halden denne våren. Vi vil få se nærmere på arbeidet som er gjort i Halden, møte noen...