Fall kan forebygges

Dagsseminar om forebygging av fall og fallskader, med utgangspunkt i arbeidet som er gjort i Harstad kommune.

På et sykehjem i Harstad har de brukt et spesielt gulvbelegg for å redusere risikoen for fallskader. Kommunen, Norges første Trygge lokalsamfunn, er kjent for gode forebyggende tiltak og har bl. a. hatt fokus på bruk av brodder.

Under seminaret presenteres resultatet fra forskning om støtdempende gulv og hvordan gratis brodder kan redusere fallskader.

På ettermiddagen, kl 13 - 15.30, holder vi en workshop om prosjektevaluering. "Evaluere mere, bedre og på en nyttigere måte". Hvilke spørsmål bør vi stille til oss selv når vi går igang med et nytt prosjekt? 

Eldre kvinne har falt på gulvet

Fall kan forebygges!

Tid
30. november 2021, 09:00 - 15:30
Sted
Thon Hotell Harstad
Påmelding

post@skafor.org 

 

Program 

09.00 – 09.20    Velkomst og ord for dagen

09.20 – 10.30     Fallskader og intervensjoner. Universitetsadjunkt Johanna Gustavsson, Karlstads universitet, har studert effekten av støtdempende gulv. Hun har bl.a. sett på gulvet på Bergsodden sykehjem og vil kunne presentere resultater fra sin studie.

Kommentarer, spørsmål og diskusjon

10.30 – 10.45     Kaffe / te / frukt og benstrekk

10.45 – 11.15    Gratis utdeling av brodder kan være en klok løsning. Flere svenske kommuner har delt ut gratis brodder til eldre innbyggere. Er det effektivt? Har antallet fallskader gått ned? Robin Holmberg har studert effekten av disse tiltak.

11.15 – 11.30     Trygge eldre i Harstad, Elin Storsletten, leder avdeling folkehelse og primus motor i Trygge lokalsamfunn-arbeidet i Harstad. Hun vil fortelle om andre tiltak rettet mot eldre. I kommunen arbeider man både med informasjon, fysisk aktivitet og andre tiltak.

11.30 – 11.45       Seniorsikker, Eva J Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum, vil peke på muligheter og utfordringer for kommuner i en tid hvor «Leve hele livet» og «Et aldersvennlig Norge» står på den politiske dagsorden. Målet er trygge boliger og færre fall.

11.45 – 12.00      Oppsummering og veien videre

12.00 – 13.00      Lunsj 

13.00 – 15.30      Kurs / workshop: Evaluere mere, bedre og på en enklere og nyttigere måte. Hvilke spørsmål bør vi stille oss når vi går i gang med et nytt prosjekt. 

Bilde utvendig Bergsodden.png
Bergsodden sykehjem omringet av hav og fjell.