Erfaringskonferanse 2022

Fotografi av Nydalen. Foto.

Velkommen til sommerens viktigste konferanse om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper!

Erfaringskonferanse - brannsikkerhet for utsatte grupper

Tid
7. juni 2022, 10:00 - 8. juni 2022, 14:00
Sted
Nydalen, Oslo
Påmelding

Konferansen er fulltegnet og påmeldingen er nå stengt. 

Skadeforebyggende forum, DSB og Helsedirektoratet har gleden av å invitere til denne erfaringskonferansen som går over to dager i Oslo - gratis deltakelse!

Dato og sted: 7. og 8. juni 2022 - Nydalen, Oslo

  • 7. juni: Helsedirektoratet, Vitaminveien 4  
  • 8. juni: Thon Hotel Storo, Vitaminveien 23

 

Livsviktig er en nasjonal satsning fra DSB og Helsedirektoratet som skal bidra til bedre brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. Nasjonale pådrivere er en del av denne satsningen.

Pådriverne har siden 2019 samarbeidet med mange kommuner som ønsker å styrke brannsikkerhetsarbeidet og etablere tverrfaglig samarbeid om utsatte grupper i sin kommune.

Pådriverne er inne i sitt siste år. Derfor ønsker Skadeforebyggende forum, sammen med DSB og Helsedirektoratet, å invitere til en gratis erfaringskonferanse med 3-retters middag. Du betaler kun for eventuell overnatting som kan bestilles via påmeldingsskjema.

 

Om konferansen:

Konferansen er aktuell for helse-, omsorg- og brannpersonell, folkehelsekoordinatorer, boligforvaltere og andre ansatte i kommunen som jobber med mennesker som har høyere risiko for å omkomme i eller bli skadet i brann.

 

Program:

 

7. juni - Helsedirektoratet

9:30-10:00 Kaffe og registrering
10:00-10:10 Velkommen 
10:10-10:30 Åpning av konferansen | Elisabeth Aarsæther, direktør DSB, og Bjørn Guldvog, direktør Helsedirektoratet
10:30-10:45 I fyr og flamme for forebygging | Eva Vaagland, daglig leder Skadeforebyggende forum
10:45-11:00 Pause
KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS
11:00-11:45 Dödsbränder i bostäder - vem drabbas och vad kan vi göra åt det? | Marcus Runefors, universitetsadjunkt Lunds universitet
11:45-12:00 Pause
12:00-12:25 Helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk til 80 åringer i Trondheim kommune | Bodil Klungerbo og Anne Haddeland, Trondheim kommune
12:25-12:45 Etterspørsel i omsorgstjenesten - noen fakta og prognoser | Arne Jensen, seksjonssjef SSB
12:45-13:00 Spørsmål til SSB, Trondheim kommune og Runefors
13:00-14:00 Lunsj 
FOREBYGGING ER KOMMUNIKASJON
14:00-14:40 La oss snakke om å redde liv | Jan Greve, juridisk utredningsleder DSB
14:40-15:00 På tide å handle! | Arnt Folvik, informasjonsrådgiver Vestfold interkommunale brannvesen
15:00-15:15 Pause
HELE NORGE FOREBYGGER
15:15-15:40 10 år etter NOU Trygg hjemme | Barbro Hatlevoll, utredningsleder DSB, og Tommy Ueland, sjefsingeniør DSB
15:40-16:00 Helse og brann - hand i hand | Bente Otto, avdelingsleder Bydel Ullern, og Shaista Ayaub, fagansvarlig utsatte grupper Oslo brann- og redningsetat
16:00-16:20 Risikovurdering av bolig og husstand i Kobo – digitalt system for kommunale boliger | Beate Diseth, fagdirektør i Husbanken og tjenesteeier for Kobo
16:20-16:40 Samarbeid mellom brannvesen, eiendom og helse | Ine Olsen, Kongsberg brannvesen
16:40 Slutt dag 1

Middag på Thon Hotel Storo kl. 19:00

8. juni - Thon Hotel Storo

HVORDAN OPPNÅR VI SUKSESS I DET FOREBYGGENDE ARBEIDET?
9:00-9:20 Hvilken rolle har helse- og omsorgstjenesten i det brannforebyggende arbeidet? | Helga Katharina Haug, avdelingsdirektør Helsedirektoratet og Barbro Hatlevoll, DSB
9:20-9:40 Fra plan til praksis | Tomas Søland, branningeniør Fredrikstad brann- og redningskorps, og Christine Rud, spesialkonsulent helse og velferd Fredrikstad kommune
9:40-10:00 Brannsikkerhet og frivilligheten | Andrea Svarstad, beredskapsrådgiver Norske kvinners sanitetsforening
10:00-10:15 Pause
10:15-10:40 Erfaring med brannforebyggende arbeid for risikoutsatte grupper i Bærum kommune | Andreas Lundiin, spesialrådgiver helse og Trygg hjemme-koordinator, Bærum kommune
10:40-11:05 Brannvesenets viktigste bidrag i samarbeid med helsetjenesten om brannsikkerhet | Frank Danielsen, Østre Agder brannvesen
11:05-11:30 Erfaringer etter Det store brannløftet | Monica Varan, avdelingsleder kompetanse Norsk brannvernforening og prosjektleder Brannløftet
11:30-12:30 Lunsj
12:30-12:45 Stärt brandskydd för särskilt riskutsatta | MSB
12:45-13:15 Fingeren i jorda | Anja Kristin Kleiven og Ava Sadeghi, Skadeforebyggende forum 
13:15-13:30 Spørsmål og veien videre
13:30 Vel hjem

Vi tar forbehold om programendringer til det bedre.

 

Ved spørsmål om konferansen og program, ta kontakt med ava.sadeghi@skafor.org eller anja.kristin.kleiven@skafor.org

Ved spørsmål om praktiske forhold rundt påmelding, ta kontakt med Egencia: Groups.Meetings.NO@egencia.com

Prosjekt Livsviktig

Vi ser torso av en kvinne og mann som jobber i brannvesenet. Nederst på bildet står det skrevet: Livsviktig samarbeid.

Livsviktig er en kampanje og en nasjonal satsning fra Helsedirektoratet og DSB som skal bidra til å forebygge brann hos risikoutsatte grupper.