Temaseminar: Velferd, aldring og livskvalitet

Eldreseminar

Tid
28. november 2019, 10:00 - 14:30
Sted
Oslo

Seminaret er et møtested for kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling på tvers av fag- og profesjonsgrenser for alle som er opptatt av eldres sikkerhet, levekår og livskvalitet.