Temaseminar: Velferd, aldring og livskvalitet

Eldreseminar

Tid
28. november 2019, 10:00 - 14:30
Sted
Nationaltheatret konferansesenter (tidligere KS-møtesenter Agenda), Haakon VIIs g. 9, Oslo
Påmelding

E-post til post@skafor.org innen 20. november 2019 

Seminaret er et møtested for kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling på tvers av fag- og profesjonsgrenser for alle som er opptatt av eldres sikkerhet, levekår og livskvalitet.

Samarbeid er nøkkelen til suksess. På årets seminar vil vi presentere samarbeidsprosjekt som kan bidra til en tryggere hverdag for seniorer. Vi møter besøksvenner fra Røde Kors, Frivillighetssentralene, et fagprosjekt om fallforebygging i Ski kommune og Sterk og stødig, et treningsprogram for eldre som forebygger fallulykker. Samarbeid for å øke brannsikkerheten hos eldre står også på programmet, og det blir tid til diskusjon og erfaringsutveksling.  

Tid: 10 - 14.30
Sted: Nationaltheatret konferansesenter (tidligere KS-møtesenter Agenda), Haakon VIIs g. 9, Oslo