Årsmøte og Klok av skade-konferanse 2020

På konferansen vil vi bl.a. ta opp manglende oppmerksomhet hos sjåfører, mobilzombier og uvettig mobilbruk som årsak til skader og ulykker. Vi vil også høre mer om hvordan tilsyn kan brukes for å motivere til bedre forebygging. 

Programmet er under utforming.

Årsmøte og konferanse 2020

Tid
27. april 2020, 09:00 - 14:00
Sted
Thon Hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4
Påmelding

Mail til post@skafor.org, innen 20. april 2020