Klok av skade 2020

På årskonferansen vil vi ta opp manglende oppmerksomhet hos sjåfører, mobilzombier og uvettig mobilbruk som årsak til skader og ulykker. Vi vil også høre mer om hvordan tilsyn kan brukes for å motivere til bedre forebygging. Hva skader og ulykker koster samfunnet og hvordan man arbeider med sikkerhet innenfor norsk friluftsliv.

Årsmøte og konferanse 2020

Tid
27. april 2020, 09:30 - 14:00
Sted
Thon Hotell Opera, Dronning Eufemias gate 4
Påmelding

Påmelding via lenken, innen 20. april 2020.

Tradisjonen tro arrangerer Skafor konferansen "Klok av skade" i tilknytning til vårt årsmøte.
Det kan komme endringer i programmet. 

Program:

Kaffe og registrering fra kl. 9.30.

10.00 - 10.15
Velkommen ved Eva Vaagland, daglig leder Skadeforebyggende forum

10.15 - 11.00
Manglende oppmerksomhet er en årsak til skader, og mobilzombier kan utgjøre en risiko for både seg selv og andre. Petter Bae Brandtzæg, førsteamanuensis på Institutt for medier og kommunikasjon på UiO kan mye om hvordan mobilen og sosiale medier kan stjele oppmerksomhet. 

11.00 - 11.45
Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 17 norske frivillige friluftsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og flere enn 5000 lag og foreninger. De vet at ulykker kan skje og arbeider aktivt for å samle og dele kunnskap om skader, ulykker og forebygging. Generalsekretær Lasse Heimdal vil orientere om hvordan de arbeider med temaet.

11.45 - 12.15 Lunsj

12.15 - 13.00
Lege, spesialist i samfunnsmedisin og professor i samfunnssikkerhet Geir Sverre Braut skal presentere hvordan tilsyn kan fungere som et nyttig verktøy for å motivere til sikkerhetstenking. 

13.00 - 13.45
Hva koster hjem- og fritidsulykker det norske samfunnet? Vi har ikke helt nye forskningsrapporter på feltet, men Transportøkonomisk institutt (TØI) har samlet kunnskapen som finnes og vil belyse teamet skader og nyttekostnadsanalyser. Petr Pokorny, forsker II, avdeling for sikkerhet og atferd. Presentasjonen vil holdes på engelsk.

13.45 - 14.00
Diskusjon, oppsummering og avslutning.

Seminaret er gratis for våre medlemmer, og koster 500 kroner for andre.

 

Skadeforebyggende forums årsmøte vil bli holdt etter seminaret, kl. 14 - 15.
Dette er gratis og åpent for alle interesserte.