Arrangementer

24 nov

Seminar om skadedata

Skafor arrangerer seminar om innhenting og bruk av skadedata. Kunnskap om ulykker, risikofaktorer og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt og målrettet forebyggende arbeid. Det finnes mange kilder å hente kunnskap fra. I år får ...

25 nov

Nettverksmøte Trygge lokalsamfunn

Alle kommuner som er med i nettverket, eller er nysgjerrige på å høre mer om arbeidet i Trygge lokalsamfunn, er velkommen til å melde seg på nettverksmøtet. Det blir inspirerende samtaler med informasjons- og erfaringsutveksling.

18 jan

Flyte sin drukningskonferanse

18. og 19. januar 2023 arrangerer Flyte før første gang en konferanse om drukningsulykker, drukningsforebygging og vannkompetanse. De ønsker å samle organisasjoner, akademia, myndigheter, kommuner og alle andre aktører som er engasjert i å forebygge...

05 okt

Sikkerhetskonferanse i Reykjavik

I 2023 skal sikkerhetskonferansen EU Safety avholdes i Reykjavik 5.- 6. oktober. Her samles forskere, lobbyister og skadeforebyggere til to lærerike dager.