Arrangementer

03 okt

Safe Communities Europe Conference

The 6th Regional European Safe Community Conference: "Achieving sustainable development goals - towards violence free community" Call for abstracts: 15 January Deadline for abstract submission 31 May 2018 http://escon2018.skopje.iph.mk/ http://escon201...

05 nov

WHO World Conference; Safety 2018

The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion Advancing Injury and Violence Prevention towards SDGs (Sustainable Development Goals) www.worldsafety2018.org    Deadline for abstracts: 7 February 2018

22 nov

Temaseminar; Innhenting og bruk av skadedata

Kunnskap om skader og årsakssammenheng er en forutsetning fro å kunne gjøre et godt forebyggende arbeid. Til vårt årlige seminar samler vi ressurspersoner fra ulike sektorer; de som registrerer data, de som analyserer og de som omsetter kunnskapen til...

29 nov

Temaseminar; Velferd, aldring og livskvalitet

Seminaret er et møtested for kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling på tvers av fag- og profesjonsgrenser for alle som er opptatt av eldres sikkerhet, levekår og livskvalitet. Aktuelle temaer for årets seminar er bl. a frivilliges rolle, demens og...