Arrangementer

21 nov

Temaseminar: Innhenting og bruk av skadedata

Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt og målrettet forebyggende arbeid. Det finnes mange kilder å hente kunnskap fra. På vårt årlige seminar om innhenting og bruk av skadedata samler vi ressurspersoner fra...

22 nov

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

Nettverksmøtene for Trygge lokalsamfunn er et møtested for kommuner og fylker som vil arbeide med sikkerhet i hverdagen og forebygging av skader og ulykker. Informasjons- og erfaringsutveksling, faglig påfyll og nyttige diskusjoner..Nettverksmøtene er...

28 nov

Temaseminar: Velferd, aldring og livskvalitet

Seminaret er et møtested for kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling på tvers av fag- og profesjonsgrenser for alle som er opptatt av eldres sikkerhet, levekår og livskvalitet. Samarbeid er nøkkelen til suksess. På årets seminar vil vi presentere...