Arrangementer

20 mai

Kaffeprat om brannsikkerhet - kartlegging

Velkommen til ny kaffeprat om brannsikkerhet for utsatte grupper! Tema denne gang blir kartlegging. Vi ser nærmere på hvordan ulike brannvesen jobber i praksis for å oppfylle kravet om at «kommunen skal kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en...

27 mai

Kaffeprat om Trygge lokalsamfunn

Kaffepraten en uformell møtearena med faglig oppdatering, spørsmål og diskusjon. Hvert møte vil ha en til to korte presentasjoner der vi blir kjent med lokale tiltak, fulgt av spørsmål og diskusjon. Skredulykken i Gjerdrum berørte oss alle. Hva skjer n...

24 jun

Kaffeprat om Trygge lokalsamfunn

Kaffepraten en uformell møtearena med faglig oppdatering, spørsmål og diskusjon. Hvert møte vil ha en til to korte presentasjoner der vi blir kjent med lokale tiltak, fulgt av spørsmål og diskusjon. Mer informasjon om tema for møtet vil bli gitt så sna...

23 jun

European Safety 2022

" Safety in a digitalized world. How smart will injury prevention get? "  Konferansen finner sted i Wien 23. og 24. juni 2022.