Arrangementer

08 mar

Kaffeprat om brannsikkerhet for utsatte grupper

Tema denne gang blir brannsikkerhet til innbyggere med utfordringer innen psykisk helse og rus. Hvordan jobber og samarbeider brannvesen med resten av kommunen? Hva trenger brannvesenet? Hva trenger helsesektor? Hvilke problemstillinger går igjen? Hann...

22 apr

Klok av skade 2021

På årskonferansen vil vi ta opp manglende oppmerksomhet hos sjåfører, mobilzombier og uvettig mobilbruk som årsak til skader og ulykker. Vi vil også høre mer om hvordan tilsyn kan brukes for å motivere til bedre forebygging. Hva skader og ulykker koste...

07 okt

European Safety 2021

Den europeiske konferansen om sikkerhet og skadeforebygging vil i i 2021 ha tittelen:  " Safety in a digitalized world. How smart will injury prevention get? "  Konferansen finner sted i Wien 7. og 8. oktober 2021.