Arrangementer

19 okt

Forebygging av selvmord

Skafor inviterer samarbeidskontakter og medlemmer til kurs for å forebygge selvmord. Mange kan bidra til å forebygge selvmord. Kurset gir økt oppmerksomhet på selvmordstanker (OPS!) og verktøy for hvordan du kan gi innledende hjelp. Varighet: fire time...

28 okt

Folkehelsekonferansen 2021

Skafor er på plass på årets konferanse med både innlegg og stand. Les mer om programmet og påmelding på www.folkehelsekonferansen.no 

18 nov

Temaseminar: Innhenting og bruk av skadedata

Skafor inviterer til seminar om innhenting og bruk av skadedata. Kunnskap om ulykker, risikofaktorer og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt og målrettet forebyggende arbeid. Det finnes mange kilder å hente kunnskap fra. På vår...

18 nov

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn 18. - 19. november

Vi inviterer samarbeidskommuner til nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn.  Programmet er under utvikling, men vil som vanlig by på både faglig oppdatering, erfaringsutveksling og diskusjoner med utgangspunkt i lokale tiltak for økt sikkerhet. Nettverk...

30 nov

Fall kan forebygges

Dagsseminar om forebygging av fall og fallskader, med utgangspunkt i arbeidet som er gjort i Harstad kommune. På et sykehjem i Harstad har de brukt et spesielt gulvbelegg for å redusere risikoen for fallskader. Kommunen, Norges første Trygge...

23 jun

European Safety 2022

" Safety in a digitalized world. How smart will injury prevention get? "  Konferansen finner sted i Wien 23. og 24. juni 2022.