Arrangementer

19 nov

Temaseminar: Innhenting og bruk av skadedata

Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt forebyggende arbeid. På vårt årlige temaseminar møter du de som innhenter og analyserer skadedata, og de som bruker informasjonen i forebyggende arbeid.  Programmet fo...

20 nov

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

Vi samler jevnlig våre samarbeidspartnere fra kommuner og fylker til nettverksmøte med  faglig påfyll, erfaringsutveksling og informasjonsutveksling. 

26 nov

Temaseminar: Velferd, aldring og livskvalitet

Med økt alder opplever de fleste at synet blir dårligere, hørselen svekkes, og reaksjonsevnen reduseres. Man mister muskelstyrke og balansen blir dårligere. Dette er helt naturlige alderstegn og en del av forklaringen på at eldre oftere rammes av skade...

07 des

Styremøte

Det holdes styremøte i Skafor mandag 7. desember kl 9.30 -13.00

22 apr

Klok av skade 2021

På årskonferansen vil vi ta opp manglende oppmerksomhet hos sjåfører, mobilzombier og uvettig mobilbruk som årsak til skader og ulykker. Vi vil også høre mer om hvordan tilsyn kan brukes for å motivere til bedre forebygging. Hva skader og ulykker koste...

07 okt

European Safety 2021

Den europeiske konferansen om sikkerhet og skadeforebygging vil i i 2021 ha tittelen: " Safety in a digitalized world. How smart will injury prevention get? "  Konferansen finner sted i Wien 7. og 8. oktober 2021.