Årsmøte og konferanse

22 nov

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

På høstens nettverkssamling vil presentere to spennende temaer; første hjelp og sikkerhet for barn på ulike arenaer. «Første hjelp-dugnaden, sammen redder vi liv» Bjørn Jamtli i  Helsedirektoratet vil gi en orientering og invitere til samarbeid «Hvorda...

26 apr

Årsmøte og konferanse

På årskonferansen deler anerkjente fagpersoner kunnskap og erfaring om aktuelle temaer, og peker på forebyggingstiltak og utviklingsmuligheter. Konferansen er et møtested på tvers av fag- og profesjonsgrenser. I år vil Magne Nylenna belyse temaet...

26 apr

Årsmøte og konferanse

Årsmøtekonferansen vil  belyse fire spennende temaer og etterfølges av Årsmøte i Skadeforebyggende forum

27 apr

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

Nettverksmøtene er et møtested for kommuner og fylker som vil arbeide spesielt med sikkerhet i hverdagen og forebygging av skader og ulykker. Informasjons- og erfaringsutveksling, faglig påfyll og nyttige diskusjoner.  Denne gangen tar vi for oss...

28 feb

Drukningsforebyggende råd

Presentasjon av Siri Idlands masteroppgave "Hva karakteriserer drukning fra fritidsbåt i Norge?"  Skadedata  Gjensidig informasjonsutveksling  Fritidsbåtskonferansen 2017

23 aug

Sikkerhet i hverdagen

«Sikkerhet i hverdagen – skadedata, forebygging og trygge lokalsamfunn», seminar i regi av NOFS (Nordisk Forskningsnettverk for sikkerhet) i samarbeid med Tekna, Skafor og FHI Programmet tar utgangspunkt i skaderegistreringssystemer, regelverk og...

03 okt

Safe Communities Europe Conference

The 6th Regional European Safe Community Conference: "Achieving sustainable development goals - towards violence free community" Call for abstracts: 15 January Deadline for abstract submission 31 May 2018 http://escon2018.skopje.iph.mk/index.php/home

20 sep

Seniormesse i Ski

Stands og foreleseninger med nyttig informasjon. Risikorydding er på plass for å informere om sikkerhet i hjemmet.

21 sep

Safety Promotion in Action

Europeisk konferanse i Amsterdam. Frist for å sende abstract 15. mai 2017

05 nov

WHO World Conference; Safety 2018

The 13th World Conerence on Injury Prevention and Safety Promotion Advancing Injury and Violence Prevention towards SDGs (Sustainable Development Goals) www.worldsafety2018.org    Deadline for abstracts: 7 February 2018

28 mar

Styremøte

Behandling av årsberetning og årsregnskap etc. 

22 nov

Temaseminar; Innhenting og bruk av skadedata

Kunnskap om skader og årsakssammenheng er en forutsetning fro å kunne gjøre et godt forebyggende arbeid. Til vårt årlige seminar samler vi ressurspersoner fra ulike sektorer; de som registrerer data, de som analyserer og de som omsetter kunnskapen til...

29 nov

Temaseminar; Velferd, aldring og livskvalitet

Seminaret er et møtested for kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling på tvers av fag- og profesjonsgrenser for alle som er opptatt av eldres sikkerhet, levekår og livskvalitet. Aktuelle temaer for årets seminar er bl. a frivilliges rolle, demens og...