Arrangementer

17 mar

Brannvesenkonferansen

Brannvesenkonferansen er DSB sin årlige konferanse for å skape en arena for god dialog og relevant informasjonsdeling.

27 apr

Årsmøte og Klok av skade-konferanse 2020

På konferansen vil vi bl.a. ta opp manglende oppmerksomhet hos sjåfører, mobilzombier og uvettig mobilbruk som årsak til skader og ulykker. Vi vil også høre mer om hvordan tilsyn kan brukes for å motivere til bedre forebygging.  Programmet er under...

28 apr

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

På vårens første nettverksmøte skal vi bl. a. ta opp fallforebygging, trygge boliger, brannforebygging og kommunens rolle i det forebyggende arbeidet - hvordan skaper vi interesse og motivasjon? Erfaringsutveksling og eksempler fra lokale aktiviteter o...

13 mai

Nasjonal konferanse for et aldersvennlig Norge

Programmet "Aldersvennlig Norge" inviterer til gratis, nasjonal konferanse. De vil sette fokus på boligplanlegging og eldrerådsarbeid. Målet med konferansen er både inspirasjon og læring.