Arrangementer

27 apr

Årsmøte og "Klok av skade?"-konferanse 2020

Programmet er under arbeidelse. På konferansen vil vi bl. a. ta opp manglende oppmerksomhet hos sjåfører, mobilzombier og uvettig mobilbruk som årsak til skader og ulykker, og vi vil høre mer om hvordan tilsyn kan brukes for å moitivere til bedre...

28 apr

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

På vårens første nettverksmøte skal vi bl. a. ta opp fallforebygging, trygge boliger, brannforebygging og kommunens rolle i det forebyggende arbeidet - hvordan skaper vi interesse og motivasjon? Erfaringsutveksling og eksempler fra lokale aktiviteter o...