Arrangementer

27 apr

Klok av skade 2020

På årskonferansen vil vi ta opp manglende oppmerksomhet hos sjåfører, mobilzombier og uvettig mobilbruk som årsak til skader og ulykker. Vi vil også høre mer om hvordan tilsyn kan brukes for å motivere til bedre forebygging. Hva skader og ulykker koste...

28 apr

Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

På vårens første nettverksmøte skal vi bl. a. ta opp fallforebygging, trygge boliger, brannforebygging og kommunens rolle i det forebyggende arbeidet - hvordan skaper vi interesse og motivasjon? Erfaringsutveksling og eksempler fra lokale aktiviteter o...