Den menneskelige faktor

Kan ulykker forebygges gjennom holdningspåvirkning? Rapporten belyser teori om holdninger og påvirkning, og gir eksempler på studer av skadeforebyggende tiltak som har tatt sikte på å påvirke holdninger og / eller atferd.

Dette er en forkortet versjon av en rapport utarbeidet av Leif Edvard Aarø og Jostein Rise, Institutt for samfunnspsykologi / HEMIL-senteret, Univeristetet i Bergen i samarbeid med en faglig referansegruppe.

Rapporten kan du laste ned her her .