Høyremarg Infomateriell

Den menneskelige faktor

Kan ulykker forebygges gjennom holdningspåvirkning? Rapporten belyser teori om holdninger og påvirkning, og gir eksempler på studer av skadeforebyggende tiltak som har tatt sikte på å påvirke holdninger og / eller atferd. Dette er en forkortet versjon av en rapport utarbeidet av Leif Edvard Aarø og Jostein Rise, Institutt for samfunnspsykologi / HEMIL-senteret, Univeristetet...

Europeisk varslingssystem for farlige produkter

Det europeiske varslingssystemet RAPEX er etablert for å sikre effektiv varsling om helsefarlige produkter mellom 31 land i Europa. På nettsiden til RAPEX kan du lese og abonnere på varslinger og søke i databasen over farlige produkter.  Mer informasjon på nettsiden til RAPEX