Definisjoner

Skadeforebyggende forum arbeider innenfor et fagfelt som, i likhet med andre, bruker en rekke fagbegrep som det er behov for entydig forståelse av. Som del av sin kunnskapsrolle, og som klargjøring av egen kommunikasjon, har forumet satt opp et sett definisjoner av hyppig brukte fagtermer; definisjoner som skal forstås i relasjon til forumets virksomhet.

T

Trygge lokalsamfunn (Safe Communities)

global kvalitetsstandard for godkjent systematisert innsats for forebygging av ulykker, kriminalitet og personskader; et nasjonalt nettverk av godkjente lokalsamfunn; en idé – et konsept – for å fremme tverrsektorielt samarbeid for nyskapende løsninger

trygghet

en opplevd, vesentlig subjektiv følelse av fysisk forutsigbarhet i omgivelsene, og som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold knyttet til individ og samfunn, inkl. tilhørighet, mestring og livskvalitet