Definisjoner

Skadeforebyggende forum arbeider innenfor et fagfelt som bruker en rekke fagbegrep som det er behov for entydig forståelse av. Som del av sin kunnskapsrolle, og for å være tydelig i egen kommunikasjon, har forumet satt opp et sett definisjoner av hyppig brukte fagtermer. Dette er definisjoner som skal forstås i relasjon til forumets virksomhet.

T

Trygge lokalsamfunn (Safe Communities)

global kvalitetsstandard for godkjent systematisert innsats for forebygging av ulykker, kriminalitet og personskader. Et nasjonalt nettverk av godkjente lokalsamfunn. En idé – et konsept – for å fremme tverrsektorielt samarbeid for nyskapende løsninger.

trygghet

en opplevd, vesentlig subjektiv følelse av fysisk forutsigbarhet i omgivelsene, og som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold knyttet til individ og samfunn, inkl. tilhørighet, mestring og livskvalitet