Definisjoner

Skadeforebyggende forum arbeider innenfor et fagfelt som bruker en rekke fagbegrep som det er behov for entydig forståelse av. Som del av sin kunnskapsrolle, og for å være tydelig i egen kommunikasjon, har forumet satt opp et sett definisjoner av hyppig brukte fagtermer. Dette er definisjoner som skal forstås i relasjon til forumets virksomhet.

L

lokalsamfunn

betegnelse for et geografisk sted og/eller sosialt miljø innenfor et avgrenset, mindre område, tidl. gjerne et kulturelt og sosialt homogent område, nå mer sammensatt