Intervjuer

Forankret forebygging

Hun forvalter en vesentlig del av statsbudsjettet, og har et stort ansvar for et område som angår hele samfunnet. Det gjør hun med mild besluttsomhet, solid forankring i norsk politikk både på lokalt og sentralt hold, og med stort personlig engasjement.

Gjensidig samfunnsnytte

Hun forvalter en av de aller største fondene for allmennyttige formål i landet, og eierskapet til et av de største selskapene i norsk finansnæring. Det gjør hun med solid forankret i det lokale Norge og i en sunn forretningstradisjon – på vegne av selskapets kunder.