Temahefte om trygghet

Heftet "Trygghet" fremstiller ideen og arbeidet bak det frivillige konseptet Trygge lokalsamfunn. Trygge lokalsamfunn er er ett av Skafors hovedsatsningsområder og dette heftet forklarer tanken bak Trygge lokalsamfunn og hvordan systemet fungerter.

Heftet er todelt:

  • hva er trygghet og skadeforebygging i et bredt perspektiv, ikke minst sett opp mot norsk helsepolitikk – og knyttet til lokalsamfunnsdimensjonen
  • status for Trygge lokalsamfunn i Norge, med kort årsrapport for 2010 fra hver av de godkjente lokalsamfunnene

Last ned temaheftet om trygghet

Heftet inneholder intervju med helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og daglig leder i Gjensidigestiftelsen, Unn Dehlen; stiftelsen har for øvrig bidratt til finansieringen av heftet som del av sin støtte til Skafors prosjekt Trygge lokalsamfunn. 
 

 

Utvidede versjoner av de to intervjuene for publisering på dette nettstedet finnes her:

Intervju med Anne-Grete Strøm-Erichsen
Intervju med Unn Dehlen 

Hele heftet finnes i pdf-versjon her