Internasjonal modell Safe Communities

Safe Communities er den internasjonale plattformen for arbeidet. Modellen er utviklet i samarbeid med verdenshelseorganisasjonen WHO og er tatt i bruk i mer enn 25 land. Det er etablert regionale nettverk i alle verdensdeler. Norske kommuner deltar i det europeiske nettverket  European Safe Community Network (ESCON).

Skadeforebyggende forum forvalter den nasjonale ordningen og deltar i det internasjonale arbeidet som et International Safe Community Support Center i Norge.

Norske kommuner som velger å søke om internasjonal sertifisering må ta kontakt med den internasjonale organisasjonen ISCCC - International Safe Community Certifying Centre. Søknadsprosessen er på engelsk. For mer informasjon, se http://isccc.global 

Som internasjonal godkjent kommune blir kommunen en del av det internasjonale nettverket med kommuner fra alle verdensdeler. Internasjonalt godkjente kommuner er selvfølgelig også fullverdige medlemmer av det nasjonale nettverket i Norge.