Organisering

Trygge lokalsamfunn i Norge er organisert med et åpent nettverk for interesserte kommuner og et eget nettverk for fylkeskontakter. Det arrangeres jevnlig møter med faglige temaer informasjons- og erfaringsutveksling. Godkjente kommuner blir automatisk medlemmer i Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn. 


Nettverket er åpent for alle kommuner som ønsker å lære mer om lokalt skadeforebyggende arbeid. Et eget fylkesforum er opprettet som ser på fylkeskommunens rolle som pådriver og motivator i arbeidet. I enkelte fylker; Sogn og fjordane, Troms, Vestfold og Østfold er det også etablert regionale nettverk. 

Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn

Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn (NRTL) er det formelle samarbeidsorgan for godkjente Trygge lokalsamfunn. Hovedoppgaven er å styrke og videreutvikle lokalt skadeforebyggende arbeid i Norge i tråd med metodikken som er utviklet innenfor Trygge lokalsamfunn og Safe Communities.  Rådet velger leder, nestleder og valgkomiteé. For tiden er:  

Liv Marit Bølset, Ski kommune, leder 
Solveig Rostøl Bakken, Harstad kommune, nestleder

Valgkomitéen har tre medlemmer:
Bent Olav Olsen, Fredrikstad, leder, Emma Bjørnsen, Sogn og Fjordane
Ragnhild Aanestad, Klepp kommune

Skadeforebyggende forum forvalter arbeidet med Trygge lokalsamfunn i Norge og har en formell rolle som godkjent Support Centre for det internasjonale Safe Community-arbeidet.