Eksempler på samarbeidstiltak

Trygge lokalsamfunnarbeidet bygger på forankring, samarbeid, lokal innsats og erfaringsutvekling. Her presenterer vi noen aktuelle samarbeidstiltak som gir et bilde av hvordan kommunene arbeider.