Retningslinjer for internnasjonal godkjennelse

Her finner du informasjon og retningslinjer om din kommune vil søke om internasjonal godkjennelse som Safe Community / et Trygt lokalsamfunn.
 
I februar 2011 ble det vedtatt å endre reglene for internasjonal "re-designation" / re-godkjenning. De nye reglene finner du her

En norsk versjon av dokumentet er under utarbeidelse - ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon; post@skafor.org.

Det er også mulig å søke om nasjonal sertifisering. Kommunen blir da fullverdig medlem i det nasjonale nettverket. Veiledning og informasjon er under utarbeidelse.