Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn

Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn er det formelle samarbeidsorgan for godkjente Trygge lokalsamfunn. Deres hovedoppgave er å styrke og videreutvikle lokalt skadeforebyggende arbeid i Norge i tråd med metodikken som er utviklet innenfor Trygge lokalsamfunn og Safe Communities. 

Liv Marit Bølset, Ski kommune, leder
Solveig Rostøl Bakken, Harstad kommune, nestleder

Valgkomitéen
Bent Olav Olsen, Fredrikstad, leder
Emma Bjørnsen, Sogn og Fjordane
Ragnhild Aanestad, Klepp kommune