Fokusartikler

Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn

Nasjonalt råd for Trygge lokalsamfunn er det formelle samarbeidsorgan for godkjente Trygge lokalsamfunn. Deres hovedoppgave er å styrke og videreutvikle lokalt skadeforebyggende arbeid i Norge i tråd med metodikken som er utviklet innenfor Trygge lokalsamfunn og Safe Communities. 

Godkjente Trygge lokalsamfunn

Alvdal Bergen Fredrikstad Harstad Høyanger Klepp Kvam Larvik Nissedal Nøtterøy Os i Østerdalen Rakkestad   Re Ski Sogn- og Fjordane fylkeskommune Spydeberg Stovner bydel Trondheim Vågå Årdal  

Retningslinjer for internnasjonal godkjennelse

Her  finner du informasjon og retningslinjer om din kommune vil søke om internasjonal godkjennelse som Safe Community / et Trygt lokalsamfunn.   I februar 2011 ble det vedtatt å endre reglene for internasjonal "re-designation" / re-godkjenning. De nye reglene finner du her .  En norsk versjon av dokumentet er under utarbeidelse - ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon...

Safe Communities

Karolinska institutet i Stockholm er WHO Collaborating Centre on Community Safety Promotion og koordinerer arbeidet med  Safe Communities internasjonalt. I alt er ca 220 kommuner over hele verden med i samarbeidet.

Utkast - Nasjonal plattform for Trygge loksalsamfunn

Som kjent har vi vedtatt å utarbeide en tydeligere nasjonal plattform for Trygge lokalsamfunn-arbeidet. Målsettingen er at vi skal knytte arbeidet tettere opp mot aktuelle styringsdokumenter for norske kommuner, slik at modellen og metoden kan bli et enda mer relevant og nyttig verktøy i det ulykkesforebyggende arbeidet og i folkehelsearbeidet generelt. Vi vil knytte så vel...

Trygge lokalsamfunn i utvikling - høringsutkast

Målet med Trygge lokalsamfunn er å fremme systematisk forebygging av ulykker og skader i norske kommuner.  Den nye nasjonale plattformen er forankret i norsk politikk og planverk, og tilpasset norske kommunale planprosesser.  Vi håper den nye plattformen kan gjøre TL-modellen til et enda nyttigere verktøy for norske kommuner.