TROMS FYLKESKOMMUNE

Landskapsbilde av Troms
Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommune består av 24 kommuner, fra Bardu i sør til Karlsøy i nord med rundt 162.050 innbyggere. Her finnes et rikt og variert friluftsliv, og samtidig et moderne by- og kulturliv.

Troms fylkeskommune ble godkjent som Trygt lokalsamfunn i 2014.


Areal: 26.000 km²


Innsatsområder

  • Sikker trafikk
  • Trygge hjem og fritid
  • Barnesikkerhet
  • Eldresikkerhet

 

Kontaktperson

Navn: Kristina Forsberg, rådgiver i folkehelse.
epost: kristina.forsberg@tromsfylke.no